Tisztelt Lakosság!

2022. év végén lakossági barnakőszén igény felmérés történt, melynek eredményeként elindította a Kormány a magyarországi barnakőszén-programot, segítve az önkormányzati intézmények fűtését, valamint lehetőséget adva a lakosságnak a hazai barnakőszén elérhető áron történő megvásárlásához.

HIRDETMÉNY

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2023/2024-es nevelési évre az ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK BEIRATKOZÁSA A GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA KISTÉRSÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDÉBE a fenntartó 12/2023. (II. 14.) határozata alapján - Csemetekert Óvoda (Gyomaendrőd, Blaha u. 8.), Margaréta Óvoda (Gyomaendrőd, Jókai u. 4.), Százszorszép Óvoda (Gyomaendrőd, Kossuth u. 7.), valamint Napraforgó Óvoda (Csárdaszállás, Kossuth u. 23.), a következő időpontokban történik:

Felhívás emlőszűrésre

A Kormány 2001-ben népegészségügyi programot hirdetett annak érdekében, hogy az időben felfedezett betegségek halálozási arányát lényegesen csökkentse, illetve felhívja a lakosság figyelmét a szűréseken való részvétel fontosságára.

Felhívás letölthető 

 

IPARŰZÉSI ADÓ MEGFIZETÉSE EURÓ VAGY AMEREIKAI DOLLÁR DEVIZANEMBEN

Ezúton tájékoztatjuk adózóinkat arról, hogy 2023. év január 1. napjától a helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről szóló 366/2022. (IX. 26.) Korm. rendelet alapján a helyi iparűzési adót euró vagy amerikai dollár devizanemben is megfizethetik.

Az adózó 2023. január 1. napjától esedékessé váló helyi iparűzési adóelőleg és helyi iparűzési adó fizetési kötelezettségét a Magyar Államkincstár által a helyi iparűzési adót bevezetett illetékes önkormányzat részére e célból euró vagy amerikai dollár devizanemben történő adófizetésre nyitott számlára történő átutalással is teljesítheti.

A Kincstár önkormányzatonként egy „HIPA deviza beszedési technikai számla" elnevezésű, forintban vezetett elszámolási számlát nyitott. A jelzett elszámolási számlára van lehetőségük az adózóknak 2023. január 1. napjától euróban vagy amerikai dollárban deviza átutalással teljesíteni a helyi iparűzési adó fizetésüket.

Önkormányzat neve: Hunya Község Önkormányzata
Számla száma: 10026005-00000365-02120014
Számla IBAN száma: HU17 1002 6005 0000 0365 0212 0014

Meghívó

Hunya Község Polgármestere

tisztelettel meghívja Önt

a Képviselő-testület

2022. december 14. napján 16:00 órakor

tartandó Közmeghallgatására, az alábbi helyszínen:

Községháza Ülésterem

(Hunya, Rákóczi út 19.)

 

Napirend letöltése 

Meghívó

Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület
2022. december 14. napján 14:00 órakor
tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:
Községháza Ülésterem

 

Napirend letöltése 

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztató az MVM Démász Hálózat gallyazási tevékenységről

Az MVM Démász Áramhálózati Kft. törekvése, hogy az elosztási tevékenységére vonatkozó jogszabályi megfeleléssel összhangban ügyfelei számára zavartalan villamosenergia-szolgáltatást biztosítson.

A szolgáltatás üzembiztonsága érdekében elengedhetetlen a villamos hálózat biztonsági övezetének karbantartása, ami magába foglalja a gallyazási tevékenységet.

Fontos azt is tudni, hogy az ingatlan csatlakozóvezetékének környezetét érintő gallyazást az MVM Démász gallyazó partnerei csak a közterület határáig végzik el. A csatlakozóvezeték ingatlanhatáron belüli szakaszát az ingatlantulajdonos köteles – illetve jól felfogott érdeke is – karbantartani.

Tájékoztató letölthető:

https://www.mvmhalozat.hu/aram/oldalak/3458

2022. évi NÉPSZÁMLÁLÁS – PÓTÖSSZEÍRÁS

A Népszámlálás számlálóbiztosi terepmunka 2022. november 20-án lejár. Ezt követően 2022. november 21. és 2022 november 28. között kerül sor a pótösszeírási időszakra. Ekkor az összeírásból kimaradt személyeknek kell jelentkezniük a Polgármesteri Hivatalban.

Hunya pótösszeírás 001

 

FELHÍVÁS!

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy  Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kérelemre tüzelőanyag formájában természetbeni támogatást nyújt. Támogatásban részesíthető a Hunya településen állandó lakóhellyel rendelkező, vagy életvitelszerűen Hunya településen élő és bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező személy, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 85 500 forintot (az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át), egyedül élők esetén a 99 750 forintot (az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át). A támogatás megállapítása iránti kérelem az arra rendszeresített formanyomtatványon a szükséges mellékletek csatolásával a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyai Kirendeltségéhez nyújtható be

2022. november 16. napjától- 2022. november 25. napjáig.

Beadványukat személyesen, elektronikusan vagy interneten is benyújthatják az e-Papír szolgáltatáson keresztül.

A kérelem nyomtatvány a kirendeltség előterébe kihelyezésre kerül, onnan elvihető, illetve letölthető Hunya község weboldaláról az alábbi hivatkozáson:

Tüzelőanyag támogatási kérelem

Az elektronikus ügyindítással kapcsolatban az alábbi hivatkozáson tájékozódhat:

https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato

Kiszely Imre

polgármester sk.

Meghívó

Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület
2022. október 26. napján 13:30 órakor
tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:
Községháza Ülésterem

Napirend letöltése 

TÁJÉKOZTATÁS

HULLADÉKUDVAROK ÜNNEPI NYITVATARTÁSI RENDJE

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Gyomaendrődi, Mezőhegyesi, Orosházi, Szeghalmi hulladékudvar 2022. október 15-én (szombaton) ZÁRVA tart.

A gyűjtőudvarok 2022. október 31-én (hétfőn) a megszokott rend szerint - 7:00-15:00 óráig – tartanak nyitva.

2022. november 1-jén (kedden) a Dévaványai, Kondorosi, Kunágotai, Mezőhegyesi, Orosházi, Szeghalmi, Vésztői hulladékudvarok ZÁRVA tartanak.

Megértésüket köszönjük!

Tájékoztató letöltése 

TÁJÉKOZTATÁS

Ismét eljön a Kormányablak Busz Hunyára

Hunya Község Önkormányzata és a Gyomaendrődi Járási Hivatal ezúton értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy

2022. október 13-án (csütörtökön) 08:30-10:00 között Hunya településen fogadja ügyfeleit a Kormányablak Busz.

  Helyszín: 5555 Hunya, Rákóczi út 19, Polgármesteri Hivatal parkolója

Tájékoztatás letöltése 

Meghívó

Hunya Község Önkormányzat Polgármestere

 tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület

2022. október 13-án 15 órakor

kezdődő alakuló ülésére a Községháza tanácskozó termébe

(Hunya, Rákóczi út. 19.)

Napirend letöltése