Falutörténet

Településünk bemutatása

HUNYA
Belterület: 100 ha,
Külterület: 3159 ha,
Lakosság: 722 fő

Községi Önkormányzat
Cím: 5555 Hunya, Rákóczi út 19.
Telefon: (66)294-141
Fax: (66)294-200

Hunya egy Békés Megyei kistelepülés, a 44-es számú főútról Kondorosnál északra kanyarodva, vagy a Szarvast Mezőberénnyel összekötő útról elérhető kisközség. Területe 3259 hektár. A mai község helyén a régészeti kutatások szerint a késő bronzkortól a török hódoltságig lakott terület volt, de akkor lakatlan pusztává változott. Báró Harruckern János György telepítette újra, majd 1751-ben az endrődieknek adományozta.

A függetlenségi törekvések bizonyítéka, hogy az itt élők 1896-ban templomot építettek, amihez a telket Hunya József adományozta. A település lakóiban erős volt az önállósodási vágy, de ez csak a II. világháború után válhatott valóra. 1946. február 1-jével Endrődszentlászló néven megalakult az akkor 1500 fölötti lélekszámú község. A lakosság kezdeményezésére 1947. február 1-jétől a belügyminiszter engedélyezte a Hunya név felvételét. Létrejöttétől szinte a kilencvenes évekig az állandó fejlődés, gyarapodás jellemezte a falut, az utóbbi években azonban az elvándorlás és az elöregedés. Fiatal település lévén műemléke nincs  Hunyának, legjelentősebb épülete az 1800-as évek végén épült római katolikus templom volt,  ami 1999-ben a  belvíz miatt  veszélyesen megsüllyedt, majd június 4-én éjjel egy villámcsapás következtében leégett. A tűz olyan súlyos károkat okozott, hogy az eredeti  templom helyreállítására nem lett volna mód, ezért lebontották és úgy határoztak, hogy újat építenek. Mivel a hunyaiakat és a Hunyáról elszármazottakat nagyon súlyosan érintette a település identitását jelképező templom pusztulása, jelentős adakozás indult meg az újraépítés érdekében. Az új templom fel is épült egy év alatt. A településen többségében katolikusok laknak, akik szívesen járnak az új templomba, illetve a gyönyörű parókiára, ahol Közösségi ház is működik.

A belvíz miatt megsüllyedt a Polgármesteri Hivatal épülete is, falai megrogytak. Ezért új hivatal építésébe kezdett a település. Az építkezés befejezésének határideje 2000. október 15-e volt. 2007 január 1-től  Körjegyzőségben működtünk  Örménykút településsel. 2013. január 1-től Közös Hivatal alakult a szomszédos Gyomaendrőd várossal és Csárdaszállás községgel. A lakosság továbbra is helyben intézheti ügyeit. A belvíz által igen keményen sújtott községben 2001. évben megvalósult a csapadékvíz elvezető rendszer teljes kiépítése.  Az infrastruktúra korszerűsítése, fejlesztése, a gyors Internet bevezetése a versenyképesség növelését és a költségek csökkentését teszi lehetővé. A települési szilárdhulladék elszállítása szervezetten megoldott.

 

A kitűnő termőföld adta lehetőség miatt a hunyaiak többsége mindig a mezőgazdaságból élt. A gazdaságok fő terményei a búza, a kukorica, a hibridkukorica és a csemegekukorica. A település infrastruktúrája, a szennyvíz elvezető csatorna-rendszer teljes hiányát nem számítva, kiemelkedően jó. Villanyhálózattal a település 100 %-ban ellátott, ugyancsak 100 %-os az ivóvíz ellátottság is. A község eddigi  "zsáktelepülés " jellege megszűnt. 2003-évben uniós támogatással  bekötőút épült.

 

A vezetékes gázhálózattal a lakások 90 %-a rendelkezik. A lakások egyéni parabola antennával rendelkeznek.

A faluban nincs vasútvonal, autóbusz pedig naponta Kondoros, Szarvas, Gyomaendrőd irányába  közlekedik.

A tizenhárom utca mind járható, legalább egyik oldalon mindenütt van járda. A közrend hatékony védelmében jelentős szerepet tölt be a helyi Polgárőr Egyesület. A településünk egyébként nyugodt és rendezett. Sok üresen álló lakás található a községben, melyek új tulajdonosokra várnak kedvező lakásárak mellett.

 

A településen az Általános iskola alsó tagozata 2012. szeptember 1-től szünt meg a kevés gyermekszám miatt.Működik  az Óvoda, a Művelődési ház és Könyvtár . Az egészségügyi intézmény magába foglalja a háziorvosi ellátást, a fogorvosi ellátást , a gyermekorvosi ellátást és a védőnői szolgálatot.

2007. március 1-től új szociális feladatok ellátásával bővült településünk:  Idősek Klubja, Házi segítségnyújtás, Támogató Szolgálat, Közösségi ellátás, Szociális étkeztetés, Jelzőrendszeres szolgálat.

A fiataloknak kikapcsolódási lehetősége van az Ifjúsági klubban, sportolási lehetőség pedig a sportpályán és a konditeremben biztosított.

Van a községben Postahivatal, Takarékszövetkezeti fiók 2 élelmiszerbolt, egy vegyesbolt egy virág és ajándékbolt, valamint  három vendéglátó egység.