PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő 418/38; 418/39; 418/41; 418/42; 418/43; 418/44; 418/45; 418/46; 418/47; 418/37 hrsz.-ú belterületen található mindösszesen 1, 6758 ha kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanok haszonbérlet útján történő hasznosítására egyfordulós eljárást hirdet az alábbi felhívás feltételei :

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS LETÖLTÉSE