Álláspályázat terápiás/szociális munkatárs Munkakör/feladatkör betöltésére

TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT GYOMAENDRŐD, CSÁRDASZÁLLÁS, HUNYA pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében terápiás/szociális munkatárs Munkakör/feladatkör betöltésére.

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  Gondoskodik az ellátást igénybevevők mentálhigiénés ellátásáról, melynek keretében biztosítja: Szükség szerint segítő beszélgetést, illetve csoportos foglalkozás vezetését. Az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit. Segíti és támogatja az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését. Biztosítja a szabadidő kulturált hasznos elöltésének feltételeit , foglalkozásokat szervez. Részt vállal az ellátottak szabadidejének hasznos eltöltése érdekében szervezett közösségi programokon, rendezvényeken.

Betöltendő állás szakmacsoportja:  szociális és gyámügy

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya:  Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Gyomaendrőd

Álláshirdető szervezet bemutatása:  Térségi Szociális Gondozási Központ Őszi Napsugár Idősek Otthona

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  A munkakör határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony amely 4 hónap próbaidőt tartalmaz. A pályázati kiírással kapcsolatban bővebb felvilágosítást Véháné Jánosik Zsuzsanna intézményvezető nyújt a 06-66/386-991-es vagy a 06/20223-4122-es telefonszámon. A pályázat benyújtásának módja :elektronikus formában a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen vagy személyesen hivatali időben a 5500 Gyomaendrőd Mirhóháti u.1-5. sz. alatt.

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

  Büntetlen előélet

  Cselekvőképesség

  Magyar állampolgárság

  Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

  Középfok - szakképzettség, Idősek és fogyatékos felnőttek gondozása, Az 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 3. sz. mellékletében foglalt terápiás/szociális munkatársra vonatkozó szakirányú képesítés

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

  Önállóság (alap)

  Probléma-megoldó készség (alap)

  Érzelmi intelligencia (alap)

  Kommunikációs készség (alap)

  Konfliktus-kezelés (alap)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

  motivációs levél

  A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

  részletes szakmai önéletrajz

  Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

  végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje:  2024.01.07. 00:00

A pályázat elbírálásának módja:  A pályázat beadási határidejét követően személyes meghallgatásra kerül sor. A munkáltató fenntartja magának azt a jogot,hogy az eljárást lefolytatva a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje:  2024.01.09. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  www.gyomaendrod.hu ,www.csardaszallas.hu,www.hunya.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.01.11.

Publikálás tervezett időpontja:  2023.12.22.