Képviselő-testületi ülés

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2018. december 19. napján 8,00 órakor
a Községháza üléstermében

tartja ülését

Napirend:

1. A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása
2. 2019. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
3. A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 13/2018. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosítása
4. Hunya Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetési koncepciója
5. Helyi közművelődési rendelet megalkotásának előkészítése
6. A hunyai tanköteles gyermekek iskolába szállítása 2019. január 1. napjától
7. Hunya Község környezetvédelmi programjának előkészítése
8. Hunya község belvízkár-elhárítási terve
9. Beszámoló a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 2018. évi tevékenységéről
10. Dr. Janurik István háziorvossal kötött megbízási szerződés
11. A Képviselő-testület 2019. I. félévi munkaprogramja
12. Bejelentések

Előterjesztések letöltése (PDF)