Képviselő-testületi ülés

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2018. szeptember 26. napján 8,00 órakor
a Községháza üléstermében

tartja ülését

Napirend:

 

1. A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása
2. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 11/2017. (IX.28.) rendeletet módosítása
3. Hunya 059/2 hrsz-ú mezőgazdasági bekötőút mechanikai stabilizációjának felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás
4. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 2017/2018-as nevelési évben végzett tevékenységéről készített beszámoló elfogadása
5. Hunya Község Jövőjéért Közalapítvány alapító okiratának módosítása
6. Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás
7. Színfolt Mazsorett Táncegyesület támogatási kérelme
8. Bejelentések

Előterjesztések letöltése (PDF)