Képviselő-testületi ülés

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2018. augusztus 29. napján 13,30 órakor
a Községháza üléstermében

tartja ülését

Napirend:

 

1. Vagyonrendelet felülvizsgálata
2. Információátadási szabályzat módosítása
3. Beszámoló a 2018. évi költségvetés 1-6. havi teljesítéséről
4. Konyhai feladat ellátása érdekében közalkalmazott foglalkoztatása
5. Vidra Önkéntes Járási Mentőcsoport Egyesület támogatási kérelme
6. Hunya Község Önkormányzat haszonbérleti szerződéseinek meghosszabbítása
7. Hunya Község Jövőjéért Közalapítvány új felügyelő bizottsági elnök kijelölése
8. KEHOP-1.2.1-18 konzorciumi együttműködési megállapodás aláírása
9. A Délkelet Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás Taggyűlésének a 12/2018. (V. 28.) TGy. határozata
10. Bejelentések

Előterjesztések letöltése (PDF)