Pályázati felhívás informatikus - technikus munkatárs munkakör betöltésére

A Kállai Ferenc Kulturális Központ a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet Kállai Ferenc Kulturális Központ Informatikus - technikus munkatárs munkakör betöltésére A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozott idejű 2017.09.01.-2018.08.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény számítógépes rendszereinek folyamatos üzemeltetése, a felhasználók támogatása. A felmerült hibák elhárítása, javítása. Az intézményi honlap működtetése, fejlesztése, frissítése. Az intézmény közösségi oldalainak tartalommal való megtöltése, frissítése, plakátok, kisfilmek, reklámanyagok készítése. Elektronikus archiválás, dokumentálás. Egyéb közművelődési célú feladatok ellátása. Az intézmény rendezvényein való kisebb technikai feladatok ellátása. Kapcsolattartás a médiákkal, az intézmény partnerszervezeteivel. Elvégzi a rábízott egyéb feladatokat. Részt vesz a pályázatok előkészítésében, pályázati dokumentáció összeállításában, levelezés bonyolítása.

Illetmény és juttatások:

•Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•Középiskola/gimnázium, Érettségi vizsga,

• Büntetlen előélet;

• Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Felsőfokú képesítés, webfejlesztő, programozó, informatikai rendszergazda vagy műszaki informatikus képesítés.,
• Honlap üzemeltetése - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• Műszaki beállítottság.
• Technikai ismeretek.

Elvárt kompetenciák:

• Jó szóbeli és írásbeli kommunikációs készség,
• Belső partnerekkel való együttműködés képessége,
• Csapatmunkára való készség,
• Önálló feladatellátás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Képzettséget, végzettséget igazoló dokumentum(ok) másolata.
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § ("Kizárólag nagykorú személyekkel munkakapcsolat.")
• Fényképes önéletrajz.
• Adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázat tartalmát megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
•A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hoffmanné Szabó Gabriella nyújt, a 66/581-234 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Kállai Ferenc Kulturális Központ címére történő megküldésével (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VI.2558/2017., valamint a munkakör megnevezését: Informatikus - technikus munkatárs.
• Személyesen: , Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.gyomaendrod.hu

- 2017. július 24.

www.hunya.hu

- 2017. július 24.

www.csardaszallas.hu

- 2017. július 24.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.