Békés Megyei Kormányhivatal tájékoztatója

A Kormány kiemelten kezeli a mikro-, kis- és középvállalkozások helyzetét, hiszen a technológiai fejlesztésekkel, uniós és belföldi támogatásokkal ezek a cégek tovább erősödhetnek, amivel a versenyképességük, ezáltal az ország versenyképessége is tovább javulhat. Fontos feladat a közfoglalkoztatottak elsődleges munkaerőpiaci elhelyezésének elősegítése.

A célok elérése érdekében központi munkaerőpiaci programok kerültek meghirdetésre („Munkásszállások kialakítása” központi munkaerőpiaci program, „Közfoglalkoztatásból a versenyszférába” központi munkaerő-piaci program), valamint a 2017. július 28. napján munkahelyteremtő beruházások támogatására kiírt pályázat.

A Nemzetgazdasági Minisztérium munkahelyteremtő beruházások támogatására pályázati programot indított 10 milliárd Ft keretösszeggel az új munkahelyeket létrehozó mikro-, kis- és középvállalkozások számára. Ebből 1100-1200 vállalkozásnál akár 5000-5500 új munkahely létesíthető, továbbá mintegy 10 000 már meglévő munkahely megőrzése segíthető. A pályázaton azok a Magyarországon bejegyzett mikro-, kis- és középvállalkozások vehetnek részt, amelyek a benyújtás időpontjában még nem kezdték el a beruházást és azt 2018. szeptember 30.-ig befejezik, vállalják továbbá, hogy a támogatással legalább 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesítenek új munkahelyet. A pályázónak vállalnia kell, hogy a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a beruházás befejezésétől számított 3 évig folyamatosan fenntartja és működteti a térségben és köteleznie kell magát, hogy a pályázat benyújtása előtti 12 hónapban meglévő átlagos létszámot fenntartja, és a létszámbővítésre legalább 2 éves folyamatos foglalkoztatási kötelezettséget vállal.

A vissza nem térítendő támogatás keretében az új gépek, berendezések, műszaki eszközök, technológiák beszerzésének, illetve üzleti célú ingatlan vásárlásának, továbbá az új létesítmények építési költségei számolhatók el. Az igényelhető támogatás összege: alaptámogatásként, nem regisztrált álláskereső személy esetén 1,5 millió Ft/új munkahely. Az alaptámogatáson kívül kiegészítő támogatásokra lehet pályázni (álláskereső foglalkoztatásához; megelőző 12 hónapban kizárólag közfoglalkoztatási jogviszonnyal rendelkező foglalkoztatásához; kedvezményezett járásban, településen megvalósuló beruházáshoz), így új munkahelyenként max. 2,7 millió Ft mértékű fajlagos támogatás igényelhető.

A pályázatokat a beruházás helye szerinti fővárosi, megyei kormányhivatal foglalkoztatási főosztályaihoz 2017. augusztus 1-től 2017. szeptember 15-ig lehet benyújtani. Jelen munkáltatói fórum célja a Békés megyében fejleszteni kívánó munkáltatók részletes tájékoztatása a pályázati felhívásról. A munkáltatói fórum mellett a Békés Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztálya folyamatosan konzultációs lehetőséget biztosít minden érdeklődő pályázó számára. A pályázati dokumentáció letölthető a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Békés Megyei Kormányhivatal honlapjáról egyaránt.