MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület
2022. június 29. napján 13:30 órakor
tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:
Községháza Ülésterem

 

Napirend:
1. Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása

2. Hozzájárulás a Térségi Szociális Gondozási Központ szolgáltatásaiért 2022. július 01. napjától fizetendő
térítési díjak meghatározásához, gyomaendrődi helyi rendelet módosításához

3. Hozzájárulás a gyermekétkeztetési térítési díjak meghatározásához, gyomaendrődi helyi rendelet
módosításához

4. Az Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás megszűnésével kapcsolatos
döntések meghozatala
5. Polgármester illetményének utólagos megállapítása
6. Gyomaendrőd település ebrendészeti telepéhez történő csatlakozási szándék
7. Beszámoló a 2021. évi közfoglalkoztatási mintaprogramok végrehajtásáról
8. Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. II. félévi munkaprogramja
9. Beszámoló a Polgármester szabadságának alakulásáról
10. Bejelentések

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Hunya, 2022. június 24.

Hegedüs Roland
polgármester