A 2022. évi adóértesítőkkel kapcsolatos tájékoztatás

Március elején kerül sor a 2022.évi adóértesítők megküldésére. A magánszemélyek, az adószámmal nem rendelkező őstermelők az eddig megszokott módon,postai úton kapnak tájékoztatást a fizetési kötelezettségükről.A vállalkozások elektronikusan, cégkapujukra, az egyéni vállalkozók ügyfélkapujukra kapják meg az I. félévről szóló értesítőt.

 

- A 2022. I. félévben esedékes adót 2022. március 16-ig, a II. félévben esedékes adót 2022. szeptember 15-ig lehet megfizetni pótlékmentesen.

- Ügyfélkapuval rendelkező adózóink befizetésüket a https://eonkormanyzat.gov.hu oldalról elérhető bankkártyás fizetéssel is teljesíthetik.

-A fizetési kötelezettséget a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett Adózónak belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással kell teljesítenie. Az utaláshoz az értesítő tartalmazza az adott adónem számlaszámát, a megjegyzés rovatba pedig az Adózó mutató számát kell beírni.

- A mikro-, kis- és középvállalkozások iparűzési adóelőleg-részlete a 2021. évi, illetve a 2022. évi nyilatkozatuk alapján megfelezésre került, így az értesítő már a ténylegesen fizetendő adóelőleget tartalmazza. A KATA-s vállalkozások részére már automatikusan az 1 %-al számolt iparűzési adó került előírásra.

-Amennyiben az értesítőben jelzett adóját időközben megfizette, úgy a befizetett összeggel csökken a tartozása. Ha a befizetést nem a megfelelő számlára teljesítette, vagy Önnek túlfizetése van, az összeg átvezetéséről a hátralékot mutató adószámlája javára, illetve a túlfizetés bankszámlára történő visszautalásáról írásban, az erre szolgáló nyomtatványon rendelkezhet.

-Az értesítő készítésének időpontjában még nem végleges (nem jogerős) tételek külön, a véglegesítés alatt álló tételek táblában szerepelnek, azokról az érintettek határozattal kerültek értesítésre, mellékelve a befizetéshez szükséges csekket.

- Előfordulhat, hogy elhunyt adózó nevére kerül az értesítő megküldésre. Ebben az esetben kérjük, hogy a tartozás rendezése, illetve az új adókötelezett megállapítása érdekében az örökösök vegyék fel a kapcsolatot ügyintézőinkkel.

FelhívjukAdózóink figyelmét, hogy az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napjától a fizetendő adó összege után késedelmi pótlékot is köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a késedelem időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének háromszázhatvanötöd része.

Abban az esetben, ha nem kapna értesítést sem levélben, sem ügyfélkapujára, cégkapujára, vagy az értesítőben szereplő adatokkal nem ért egyet, kérjük keresse önkormányzatunk adóügyintézőit, egyeztetés céljából.

Tájékoztatjuk Adózóinkat, hogy az ügyfélkapuval rendelkező magánszemélyek, egyéni vállalkozók, illetve a vállalkozások adóhatóságunkhoz bejelentett képviselői, meghatalmazottjai a mindenkori adószámla egyenlegüket bármikor lekérdezhetik az E-Önkormányzat portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) történő bejelentkezést követően.