Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírása

Hunya Község Önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati fordulójához.

 

A-típusú pályázatra a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Pályázati kiírás itt:


B-típusú pályázatra a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2019/2020. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások vagy felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek.

Pályázati kiírás itt:

 

A Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerből kinyomtatott és aláírt pályázati űrlapokat, a kötelező mellékletekkel együtt Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyai Kirendeltségén lehet leadni, vagy postai úton elküldeni.

postacím: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19.


Beadási határidő: 2019. november 5-ig.


Az ösztöndíjrendszerrel kapcsolatos további információk és általános tájékoztató olvasható a www.emet.gov.hu internetes oldalon.