PÁLYÁZATI KIÍRÁS

IDŐSEK OTTHONÁBA (Rózsakert és Szent Imre Id.O.) VEZETŐ-ÁPOLÓ MUNKAKÖRRE                                                            

A munkakört  az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 3.sz mellékletében az intézményvezető vagy vezetőápolói munkakörre előírt szakmai képesítések valamelyikének meglétével lehet betölteni.

A munkakört olyan személy is betöltheti akinek nyelvvizsga hiányában a sikeres államvizsgáról kiállított  abszolutóriuma van.

Előnyben részesül: diplomás ápoló, egészségügyi alapképzettséggel és szociális munkás vagy  szociálpedagógus felsőfokú képesítéssel rendelkező, továbbá a gyomaendrődi lakosú vagy gyomaendrődi járás településein lakó pályázó. 

Betöltésének kezdete:  2019. július 5.

Bérezés: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv alapján. (Garantál bérminimum, vezetői pótlék, ágy melletti pótlék, szoc. ágazati pótlék )

A munkakör legfőbb jellemzője:

Az idősek otthonában lakó ellátottak  részére  az egyéni szükségletekre épülő magas színvonalú gondozás ápolás biztosításának koordinálása, a feladathoz kapcsolódó nyilvántartások, dokumentációk vezetése.

A pályázat beadásának határideje: 2019. június 28.

A pályázat tartalma: részletes szakmai önéletrajz, szakmai képesítést igazoló

                                  iratok fénymásolata, motivációs levél

A pályázatokat 3 tagú bizottság bírálja, és a pályázókkal interjú készül.

A munkakörrel  kapcsolatos tájékoztatás, információ kérhető  – előzetes időpont egyeztetést követően  - személyesen, illetve

hétfőtől csütörtökig 8.00-16.00 óra között, pénteken 8.00-12.00 óra között az alábbi elérhetőségeken:

  • Mraucsik Éva intézményvezető   06-66-284-603-as, a  06-20/223-4055 tel.számon

Véháné Jánosik Zsuzsanna intézményvezető helyettesnél a 06/20-2234122, és 06-66/386-991/108. telefonszámon.