Új pályázati kiírás kistelepüléseken a dohány kiskereskedelmi koncesszióra

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény összhangban a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezéseivel, meghatározza a dohánykiskereskedelmijog gyakorlásának koncesszió útján történő átengedésének feltételeit. A dohánytermékek kiskereskedelme Magyarországon 2013. július 1-jét követően kizárólagosan a Magyar Állam hatáskörébe utalt tevékenység, amelynek gyakorlását az állam a fent hivatkozott törvények rendelkezéseinek megfelelően megkötött koncessziós szerződéssel meghatározott időre átengedheti.

 

Dohánytermék kiskereskedelme 2013. július 1-jét követően kizárólag nyilvános koncessziós pályázat eredményeként megkötött koncessziós szerződés által biztosított jogosultság alapján és dohánytermék-kiskereskedelmi vámhatósági engedély birtokában végezhető.
Hunyáról nem érkezett be pályázat a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot vezető Miniszter által 2012. november 15. napján közzétett és 2013. február 4-én részben módosított pályázati felhívására a Miniszter nevében eljáró Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt.-hez.
A nyilvános koncessziós pályázat kiírására 2013. április 28-án kerül majd sor 60 napos pályázat beadási határidővel.

A Miniszter által 2013. március 29-én közzé tett pályázati felhívása letölthető itt.

A pályázati kiírás, valamint a pályázati eljárással kapcsolatos valamennyi hasznos információ elérhető Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. weboldalán, a www.nemzetidohany.hu oldalon.