Mezőgazdasági termelők által üzemeltetett gépjárművek útdíj mentessége

A 243/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet határozza meg a mezőgazdasági termelők által üzemeltetett gépjárművek útdíj fizetése alóli mentesülésének részletes szabályait.

- Azok a mezőgazdasági termelők mentesülhetnek az útdíj megfizetése alól, akiknek az éves árbevételük legalább 50 százaléka mezőgazdasági főtevékenységből származik

- A mezőgazdasági termelők a díjköteles útszakaszok használatára lakóhelyük vagy székhelyük szerinti illetékes jegyzőtől kérhetik meghatározott termények – zöldségek, dinnye, gabonafélék, olajos magvak - szállítását lehetővé tevő, a díjmentes viszonylati jegy váltására jogosító hatósági bizonyítványt.

- A hatósági bizonyítvány július 1-je és november 30-a között a kérelemben meghatározott termény betakarításának idejéig, de legfeljebb 30 napig érvényes és a kérelmező székhelye vagy lakóhelye és a használatában álló termőföld, tanya vagy telephely közötti útdíj-köteles útszakaszra vonatkozik. Békés megye útdíjköteles utak jegyzéke

- A jegyző által kiállított hatósági bizonyítvány alapján az egyetemes útdíjszolgáltató az abban megjelölt útdíj-köteles útszakaszokra díjmentes viszonylati jegyet állít ki.

- A hatósági bizonyítvány kiállítása iránti eljárás illetékmentes. A hatósági bizonyítványt a jegyző a kérelem beérkezésétől számított 3 napon belül 2 példányban állítja ki.

- A mezőgazdasági termelő felelős a kérelemben meghatározott adatok valódiságáért.

 

Kérelem nyomtatvány