Kialakításra kerültek a szavazókörök a 2014. évi választásokhoz

Az Alaptörvény 2. cikk (3) bekezdése értelmében az országgyűlési képviselők általános választását az előző Országgyűlés megválasztását követő negyedik év április vagy május hónapjában kell megtartani, amelyre legközelebb 2014-ben kerül sor. E cikk (1) bekezdése kimondja továbbá, hogy az országgyűlési képviselőket a választópolgárok általános és egyenlő választójog alapján, közvetlen és titkos szavazással, a választók akaratának szabad kifejezését biztosító választáson, sarkalatos törvényben meghatározott módon választják.

 

Ezek a sarkalatos törvények az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve).
A Ve. 77. § (1) bekezdése értelmében a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője határozattal állapítja meg úgy, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár jusson, de minden településen legyen legalább egy szavazókör. A Ve. 78. §-a előírja továbbá, hogy a két vagy több szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási iroda vezetője kijelöli azt a szavazókört, ahol a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazhatnak.
További szabály (Ve. 351. § (1) bek.), hogy a szavazóköröket első alkalommal 2013. július 31-ig kell kialakítani.

A Ve. fent idézett törvény helyeiben foglalt szabályok és a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok számának figyelembevételével Gyomaendrődön összesen 17 – azaz tizenhét – szavazókört alakított ki a Helyi Választási Iroda vezetői hatáskört gyakorló jegyző. A kialakított szavazókörök megközelítően arányosak, kielégítik a jogszabályban előírt követelményt, mely szerint az egy szavazókörbe tartozó választójogosultak számának mintegy 600 és legfeljebb 1500 közé kell esnie, illetve teljes terjedülmekben egyegy önkormányzati választókerületben helyezkedjenek el. A helyi sajátosságok alapján egy esetben tért csak el a törvényben előírt létszámhatároktól, egy sűrűn lakott egyéb belterületi besorolású lakóterület, Nagylapos, választói helyben történő szavazásának lehetővé tétele érdekében.

A 10. szavazókört jelölteki abból a célból, hogy ott azok választópolgárok szavazhassanak akiknek lakcíme a lakcímbejelentésre vonatkozó jogszabály értelmében csak az adott település megnevezését tartalmazza.

A HVI vezetői döntés itt tölthető le (PDF)