Tájékoztató az iparűzési adó megfizetésének és bevallása benyújtásának szabályairól

Az adózóknak 2021. január 1-től a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallásukat kizárólag az állami adóhatósághoz, elektronikus úton lehet benyújtaniuk. Ezt az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon (ÁNYK) tehetik meg. Megszűnik tehát az önkormányzathoz OHP-n keresztüli, vagy ÁNYK nyomtatványon beadható iparűzési adóbevallás benyújtásának a lehetősége.

Kizárólag az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély vállalkozó adhatja be a helyi iparűzési adóról szóló bevallását az önkormányzati adóhatósághoz.

A fentiektől eltérően benyújtott helyi iparűzési adóbevallásokat az önkormányzati adóhatóságnak nem áll módjában elfogadni.

Az állami adóhatóság a hozzá beérkezett, számszaki hibát, ellentmondást nem tartalmazó adóbevallást az adóalany által a bevallási nyomtatványon megjelölt székhely, telephely(ek) szerinti önkormányzati adóhatóság részére haladéktalanul továbbítja feldolgozásra.

A helyi iparűzési adó megfizetését továbbra is az önkormányzati adóhatósághoz kell teljesíteni. Ennek számlaszámai:

Gyomaendrőd Város Önkormányzata: 53200125-11063843

Csárdaszállás Községi Önkormányzat: 53200053-11048792

Hunya Község Önkormányzata: 53200022-11054144

Felhívjuk Adózóink figyelmét, hogy a 2020. adóévről szóló adóbevallás benyújtásának határideje 2021. május 31. (az üzleti éves adózók kivételével). Ez a határideje azon őstermelői nyilatkozat beadásának is, melyben az őstermelő nyilatkozik, hogy a 2020. évi őstermelői tevékenységéből származó bevétele nem haladta meg a 600.000 Ft-ot, ezért bevallás-beadási kötelezettsége nem keletkezett. Továbbá eddig az időpontig kell benyújtaniuk az adómentességhez az egyesületeknek, alapítványoknak stb. a nyilatkozatukat, amennyiben a megelőző adóévben folytatott tevékenységükből származó jövedelmük után sem bel- sem külföldön adófizetési kötelezettségük nem keletkezett. A határidő elmulasztása bírság kiszabását vonja maga után.

A 2020. évről szóló adóbevallás kitöltésénél pár szempontra felhívjuk figyelmüket:

- Az éves adót az önkormányzati rendelet szerinti adómértékkel kell megállapítani (Gyomaendrőd: 1,9 %, Csárdaszállás: 1,8 %, Hunya: 1,2 %).

- Az előlegek levonása utáni adókülönbözetet 2021.05.31-ig kell megfizetni, illetve ettől az időponttól lehet visszaigényelni.

- A 2021. szeptember 15-i adóelőleg számításánál a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak is a fenti adómértékekkel kell az adóelőleget megállapítani. Az előleg felezését az adóhatóság automatikusan fogja elvégezni a február 25-ig beadott nyilatkozatuk alapján. Megfizetni nekik ezt a felezett adóelőleget kell szeptember 15-ig.

- Akik nem nyilatkoztak év elején, azoknak a teljes összegű előleget kell megfizetni fenti időpontig. A 2020. évről szóló iparűzési adóbevallás nyomtatvány kiegészült egy új bevallás jelleg kóddal (15. A mikro-, kis és középvállalkozás által benyújtott bevallás). Ennek jelölése nem jelent adóelőleg felezési lehetőséget, arra csak a február 25-ig beadható nyilatkozat alapján van lehetőség. A jelölt sor statisztikai adatokat szolgál.

- Azok a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozók sem vesztik el azonban a 2021. év utáni 1 %-os HIPA mérték alkalmazásának lehetőségét, akik év elején nem nyilatkoztak. Erre vonatkozóan majd a 2021. adóévről 2022-ben benyújtandó iparűzési adóbevallásban kell nyilatkozniuk.

- Ha az egyéni vállalkozó mezőgazdasági őstermelői is, akkor az egyéni vállalkozói tevékenység és a mezőgazdasági őstermelői tevékenység utáni adót együttesen kell megállapítania és bevallania.