Hirdetmény

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2021/2022-es nevelési évre az ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK BEIRATKOZÁSA A GYOMAENDRŐD-CSÁRDASZÁLLÁS-HUNYA KISTÉRSÉGI ÓVODÁBA a fenntartó 16/2021. (III. 23.) határozata alapján - Csemetekert Óvoda (Gyomaendrőd, Blaha u. 8.), Margaréta Óvoda (Gyomaendrőd, Jókai u. 4.), Százszorszép Óvoda (Gyomaendrőd, Kossuth u. 7.), valamint Napraforgó Óvoda (Csárdaszállás, Kossuth u. 23.) - a következő időpontokban történik:

 

Személyes megjelenés esetén (1 fő) 2021. április 26-27. hétfő, kedd 07.30 - 17.00 óráig, vagy

elektronikus úton az alábbi linken letölthető jelentkezési lap kitöltésével és az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre 2021. április 27. napjáig történő megküldéssel. (Ebben az esetben nem szükséges egyéb iratokat megküldeni, azokat majd a nevelési év kezdetén kell bemutatni!)

 

EZEKEN A NAPOKON KELL BEÍRATNI AZOKAT A GYERMEKEKET, AKIK 2021. AUGUSZTUS 31-IG BETÖLTIK A 3. ÉLETÉVÜKET ÉS ÓVODAI JOGVISZONNYAL MÉG NEM RENDELKEZNEK.

 

A beiratkozás helye személyes megjelenés esetén:

  • Csemetekert Óvodába (a helyszínen: Gyomaendrőd, Blaha u. 8.)
  • Margaréta Óvodába (Százszorszép Óvoda, Gyomaendrőd, Kossuth u. 7.)
  • Százszorszép Óvodába (a helyszínen: Gyomaendrőd, Kossuth u. 7.)
  • Napraforgó Óvodába (a helyszínen: Csárdaszállás, Kossuth u. 23.)

 

Személyes megjelenés esetén szükséges iratok:

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,

 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az illetékes hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt

 

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a Kistérségi Óvodában

  • integrált óvodai nevelés- saját nevelési igényű gyermekek számára – az alapító okirat szerint valamennyi telephelyen folyik a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői véleményben foglaltak alapján
  • roma nemzetiségi óvodai nevelés a Csemetekert Óvodában vehető igénybe
  • német nemzetiségi óvodai nevelés a Százszorszép Óvodában vehető igénybe.

 

Az óvodák felvételi körzetei:

A Százszorszép Óvoda, Margaréta Óvoda kötelező felvételre vonatkozó körzete: a gyomai, korábbi közigazgatási városrész.

A Csemetekert Óvoda kötelező felvételre vonatkozó körzete: az endrődi, korábbi közigazgatási városrész.

A Napraforgó Óvoda-Csárdaszállási tagintézmény kötelező felvételre vonatkozó körzete: Csárdaszállás Község közigazgatási területe.

Az intézmény fogadja Hunya Község közigazgatási területéről jelentkező gyermekeket az óvoda feladat-ellátási telephelyein és tagintézményében.

 

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 30. nap. (legkésőbb 2021. május 27.) Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (önkormányzati fenntartású óvodák esetében a jegyzőhöz) címezve az óvoda vezetőjénél.