Pályázat pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

19. Pénzügyi és számviteli feladatkör az I. besorolási osztályban

Ellátandó feladatok:

- Gyomaendrőd Város Önkormányzata, a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulása, a Közös Önkormányzati Hivatal és a hivatalhoz tartozó gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények házipénztárának ellenőrzése. - Adóalanyi feladatok ellátása, ÁFA-val kapcsolatos ügyintézés, nyilvántartás, bevallások elkészítése és pénzforgalmi rendezése, továbbá az egyéb adónemek tekintetében a bevallások elkészítése (intézményenként, illetve adóalanyonként) - Közreműködés a költségvetési koncepció és a költségvetési rendelet elkészítésében. - Állami támogatás igénylése, lemondása, pótigény benyújtása, év végi elszámolása. Az Önkormányzat, valamint az önkormányzat és Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás által fenntartott, gazdasági szervezettel rendelkező és nem rendelkező intézmények állami támogatásának igénylése, módosítása és elszámolása során elvégzi az igényelt és elszámolt támogatás megalapozottságának és jogszabályi megfelelésének ellenőrzését, majd ennek írásbeli dokumentálását. - A költségvetés év közbeni módosítása, a Képviselő-testület felé előterjesztése, a havi pénzforgalmi jelentésekhez a megfelelő előirányzat kialakítása, az ASP szakrendszerben történő előirányzat módosítások lekönyvelése, a módosításokról analitika vezetése. - Év égi beszámoló elkészítésében közreműködés, a zárszámadás elkészítése a Képviselő-testület felé. - A hivatal által készítendő költségvetési beszámolók, pénzforgalmi-és mérlegjelentések összeállításáért felelős iroda vezetése, a munka koordinálása. - Belső ellenőr munkájának koordinálása. - Vagyon és szakmai felelősségbiztosítással valamint káresemények rendezésével kapcsolatos ügyintézés, biztosításokhoz kapcsolódó ajánlatok bekérése - Szabályzatok aktualizálása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Adóalanyi feladatok ellátása, állami támogatások igénylése, lemondása, elszámolása, költségvetési rendelet módosítások végrehajtása, költségvetési beszámolók, pénzforgalmi-és mérlegjelentések összeállításának koordinálása, belső ellenőri munka koordinálása, vagyon és szakmai felelősségbiztosítás ügyintézése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) SZMSZ és a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,

         Cselekvőképesség,

         Büntetlen előélet,

         Főiskola, Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, gazdasági agrármérnöki, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés. ,

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

         Felhasználó szintű számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

         Határozottság, precizitás, megbízhatóság, önálló feladatellátás,

         6 hónap próbaidő.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Szakmai - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

         Közigazgatási alap-/szakvizsga megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         Fényképes önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint

         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (Kttv. szerinti), vagy az igénylésről szóló feladóvevény/igazolás

         Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázat tartalmát megismerhetik

         Végzettséget igazoló okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szilágyiné Bácsi Gabriella nyújt, a 06-66/521-604 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I.201- / , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

vagy

         Elektronikus úton Személyügyi ügyintéző részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

vagy

         Személyesen: Személyügyi ügyintéző, Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató a pályázat eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja. A pályázati kiírásnak nem megfelelő (tartalmi és formai követelmény) pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti, és azt nem vonja elbírálás alá. A sikertelenül, illetve érvénytelenül pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         www.gyomaendrod.hu - 2021. március 9.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyomaendrod.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. március 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.