Mikro-, kis- és középvállalkozások helyi iparűzési adóval kapcsolatos nyilatkozata

Elérhetővé vált a NAV honlapján (www.nav.gov.hu) a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozók iparűzési adóelőlegének csökkentéséhez szükséges nyilatkozat.

A nyilatkozat 2021. február 25-ig, kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be. Az állami adó- és vámhatóság a nyilatkozatot elektronikus úton megküldi a nyilatkozatot tevő vállalkozó székhelye és az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára.

nyilatkozat alapján a meg nem fizetendő előleg-részlet összegével az önkormányzati adóhatóság a vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.


A nyilatkozat a 21NYHIPA nevű nyomtatványon tehető meg, melynek tartalma itt tekinthető meg. A nyomtatvány kitöltési útmutatója itt is elérhető.

Pár fontos tudnivaló a nyilatkozattal kapcsolatosan:

- A nyilatkozat 2021. február 25-ig nyújtható be.

- A nyilatkozatot az egyéni vállalkozók, őstermelők is csak a fenti nyomtatványon tehetik meg és nyújthatják be elektronikusan a NAV-hoz.

- KATA-s adóalanyoknak, akik az önkormányzat felé a tételes iparűzési adófizetést választották nem kell nyilatkozniuk, részükre automatikusan érvényesül a csökkentés.

- Az elektronikus nyilatkozattétel kötelezettsége csak az 50 %-os, mérsékelt adóelőleg-fizetéshez szükséges, az 1 %-os HIPA mérték alkalmazásához nem. Erre vonatkozóan majd a 2021. adóévről benyújtandó iparűzési adóbevallásban kell nyilatkozni.

- A csökkentés átmeneti támogatásnak minősül, annak igénybevételi jogosultságáról a nyomtatványon nyilatkozni kell.

Tájékoztatásul, pár jogalkalmazási kérdésben a Pénzügyminisztériummal egyeztetett kérdés – válasz itt olvasható.

A részletes szabályokat a 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet és a 640/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet tartalmazzák.

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

Adó Osztály