Pályázat titkársági ügyintéző munkakör betöltésére

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

titkársági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2023. február 28. napjáig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1.sz. melléklet 27. pont Titkársági feladatkör

Ellátandó feladatok:

Titkársági feladatok ellátása, testületi anyagok kiküldése, jegyzőkönyvvezetés.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Polgármester és jegyző munkájának segítése. Vezetői telefon kezelése, hívások fogadása, üzenetek átvétele. Munkaértekezletek előkészítése, tárgyaló foglalása, ülésre előkészítése, vezetői értekezletekről feljegyzés készítése. Részt vesz a Titkárság ügyviteli-szervezési, titkársági feladatainak folyamatos ellátásában. Kezeli a beérkező e-maileket, faxokat, közreműködik a telefonon történő kapcsolattartásban. Nyilvántartja az önkormányzattal, hivatallal kapcsolatban álló képviselők, társhatóságok, személyek, címét, telefonszámát, azokat folyamatosan frissíti, bővíti. Végzi az érkező posta rendezését; ügyiratok továbbítását, ügyintézésre előkészítését. Közreműködik az önkormányzati tisztségviselők képviselők munkájának segítésében, elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos feladatok, egyéb igazgatási feladatok ellátásban. Közreműködik a reprezentációval összefüggő feladatok megszervezésében, a reprezentációs költség felhasználásával kapcsolatos feladatok ellátásában. Közreműködik a polgármesterhez, jegyzőhöz érkező vendégek fogadásával, a programok időpontjának egyeztetésével, nyomon követésével összefüggő feladatok ellátásában. Közreműködik a polgármester napi programjának megvalósításához szükséges feltételek biztosításában. Feladatai ellátása során együttműködik a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti egységeivel, az önkormányzati intézményekkel. Elősegíti a polgármester által kialakított együttműködési rend hatékony működését. Kapcsolatot tart Gyomaendrőd testvérvárosaival. Közreműködik a testvérvárosok közötti programok megszervezésében, lebonyolításában. Kapcsolattartóként közreműködik az Önkormányzati rendezvények megszervezésében. A gépjármű irányítást végző titkársági dolgozóként ellenőrzi a gépjármű futott kilométerét, erről tájékoztatást kér a gépjármű vezetőtől. Ellenőrzi a menetlevél szakszerű és pontos vezetését. Vezeti a hivatali gépjármű használatának nyilvántartását. Külön utasításra részt vesz a hivatalt érintő rendkívüli munkavégzésekben.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal SzMSz-e és Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középiskola/gimnázium, I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett szakképzettség. Vagy a II. besorolási osztályban: Középiskolai végzettség,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         6 hónap próbaidő.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         B kategóriás jogosítvány és vezetési gyakorlat

•         ECDL vizsgabizonyítvány

•         Titkársági területen szerzett - legalább 1 éves tapasztalat

•         Közigazgatási alap-/szakvizsga megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes önéletrajz - a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint,

•         Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

•         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (Kttv. szerinti), vagy az igénylésről szóló feladóvevény/igazolás,

•         Hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a pályázati eljárással összefüggésben kezeljék, a bírálatban résztvevők megismerjék és véleményezzék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pap-Szabó Katalin jegyző nyújt, a 06-66/521-600 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I.423/2020. , valamint a munkakör megnevezését: titkársági ügyintéző.

vagy

•         Elektronikus úton Személyügyi ügyintéző részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

vagy

•         Személyesen: Személyügyi ügyintéző, Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatokat a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője bírálja el, a nyertes pályázat kiválasztása Gyomaendrőd Város polgármesterének egyetértésével történik. A munkáltató a pályázat eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja. A pályázati kiírásnak nem megfelelő (tartalmi és formai követelmény) pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti, és azt nem vonja elbírálás alá. A sikertelenül, illetve érvénytelenül pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. február 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.gyomaendrod.hu - 2021. január 8.

•         www.csardaszallas.hu - 2021. január 8.

•         www.hunya.hu - 2021. január 8.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyomaendrod.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. január 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Az űrlap alja