Adókötelezettség változás magánszemélyek kommunális adója és építményadó esetén

2021. január 15-ig kell bejelenteni fenti adónemeknél a 2020. évben történt adókötelezettséget érintő változást. Ilyen változás pl. az ingatlan eladása, vétele, öröklése, vagy haszonélvezeti jog, özvegyi jog keletkezése.

Az adatbejelentés adatai alapján az önkormányzati adóhatóság határozatban szünteti meg, állapítja meg vagy módosítja az adófizetési kötelezettséget. Az eladó és a vevő külön-külön köteles az adatbejelentés benyújtására. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy önmagában az ingatlan nyilvántartásban történő változás átvezetése nem elegendő és nem helyettesíti az adatbejelentést.

Ezen adónemeknél az adó alanya egész évben az, aki a naptári év első napján az ingatlan tulajdonosa, vagy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog (haszonélvező, özvegyi jog) jogosultja. Az ingatlan tulajdonosának azt a személyt vagy szervezetet kell tekinteni, aki/amely az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként szerepel. Ha az ingatlan tulajdonjogának átruházására irányuló szerződést az ingatlanügyi hatósághoz benyújtották - melynek tényét az ingatlanügyi hatóság széljegyezte -, a szerző felet kell tulajdonosnak tekinteni. Ez alól kivétel, ha a tulajdonjog bejegyzése iránti kérelmet az ingatlanügyi hatóság jogerősen vagy véglegesen elutasította vagy azt visszavonták vagy a bíróság megállapította a szerződés érvénytelenségét.

Több tulajdonos vagy vagyoni értékű jog jogosítottja esetén a tulajdonosok tulajdoni, vagyoni értékű jogi hányaduk arányában adókötelezettek. Lehetőség van arra, hogy a többiek által erre felhatalmazott, egyik adóalany nevén kerüljön nyilvántartásra az adókötelezettség, azaz ez az egy, a többi adóalany által megbízott adóalany nyújtsa be az adótárgyra vonatkozó adatbejelentést. Ezen esetekben ezek a személyek írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásukban az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost vagy a vagyoni értékű jog jogosítottjai közül egy személyt (szervezetet) is felruházhatnak. Ez a lehetőség csak akkor áll fenn, ha a megállapodásban valamennyi tulajdonos (vagyoni értékű jog jogosítottja) részt vesz. Azonban, ha a megbízott adóalany az adót nem fizeti meg és azt tőle nem lehet behajtani, a többi tulajdonos, vagyoni értékű jog jogosultja is kötelezhető az adó megfizetésére és tőlük is behajtható az esedékes adótartozás.

Amennyiben az adózó elhunyt és nem fizette a tartozását, az adózó örököse az örökrésze erejéig, több örökös esetén örökrészük arányában kötelezhetők az adó megfizetésére.

Az adatbejelentést a megfelelő nyomtatvány benyújtásával kell teljesíteni. vállalkozónak (társaság, egyéni cég és egyéni vállalkozó stb.), elektronikus formában kell az adatbejelentést megtennie, magánszemélyeknek ez csak lehetőség. Az elektronikus önkormányzati portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) megtalálhatóak a megfelelő adatbejelentő nyomtatványok és itt be is küldhetők. Azok a magánszemélyek, akik nem választják az elektronikus adatbejelentés lehetőségét, a megfelelő nyomtatványt megtalálják az önkormányzat honlapján is, vagy beszerezhetik az ügyfélszolgálatnál.

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal

Adó Osztály