Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat kiírása

Hunya Község Önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójához.

 

 

A-típusú pályázatra a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

„Az Innovációs és Technológiai Minisztérium tájékoztatása szerint módosul a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2021. évi pályázati fordulójának lebonyolítási rendje. Ennek megfelelően az A-típusú pályázatoknál a kötelezően előírt mellékletek körében a 2020/2021. tanév első félévre vonatkozó hallgatói jogviszony-igazolások esetében a jelen fordulóban a másolt dokumentumok is elfogadhatók.”

B-típusú pályázatra a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások vagy felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek.

A Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerből kinyomtatott és aláírt pályázati űrlapokat, a kötelező mellékletekkel együtt Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyai Kirendeltségén lehet leadni, vagy postai úton elküldeni.

postacím: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19.

Beadási határidő: 2020. november 5-ig.

Az ösztöndíjrendszerrel kapcsolatos további információk és általános tájékoztató olvasható a www.emet.gov.hu internetes oldalon.

 

A Típusú pályázati kiírás.pdf 

B Típusú pályázati kiírás .pdf