Tájékoztató a 2019. évről szóló helyi iparűzési adó bevallásával kapcsolatosan

A koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendeletben foglaltak lehetővé teszik az iparűzési adóalanyok számára, hogy a 2019. évről szóló helyi iparűzési adóbevallási kötelezettségüket, illetve az ezzel egyidejű adófizetési kötelezettségüket, valamint a következő adóelőleg-fizetési időszakra szóló adóelőleg-bevallás benyújtási kötelezettségüket 2020. szeptember 30-ig teljesítsék.

 

 

Amennyiben az adózó iparűzési adóbevallás-benyújtási, adóelőleg-bevallási kötelezettségét a 2020-ban kezdődő adóelőleg-fizetési időszak első előlegrészlete esedékessége napjáig, azaz 2020. szeptember 15-ig nem teljesíti, akkor ezen előlegrészlet esedékességekor az előző - korábban bevallott - iparűzési adóelőleg-részlet összegét kell megfizetni.

Fentiekkel kapcsolatosan a következőkről tájékoztatjuk azon Adózóinkat, akik még nem nyújtották be a 2019. évről szóló helyi iparűzési bevallásukat:

Azok az adózók, akik 2020. szeptember 15-ig benyújtják bevallásukat, és amennyiben az éves elszámolással fizetési kötelezettségük keletkezik, azt 2020. szeptember 30-ig tehetik meg pótlékmentesen. A 2020. szeptember 15-i adóelőleg-részletet az eddigiek szerint kell megállapítaniuk, azaz a 2019. évre megállapított adó és a 2020. március 15-re bevallott adóelőleg- részlet pozitív különbözeteként. Ezt az összeget kell megfizetniük 2020. szeptember 15-ig.

Azok az adózók, akik 2020. szeptember 15-e után nyújtják be a 2019. évről szóló helyi iparűzési bevallásukat, és amennyiben az éves elszámolással fizetési kötelezettségük keletkezik, azt szintén 2020. szeptember 30-ig tehetik meg pótlékmentesen. A 2020. szeptember 15-i adóelőleg-részletük egyenlő lesz a 2020. március 15-ére bevallott adóelőleg-részlettel. Ezt az összeget kell a bevallásban is szerepeltetniük, valamint megfizetniük 2020. szeptember 15-ig.

Kérjük adózóinkat, hogy a 2019. évi helyi iparűzési adóbevallásukat legkésőbb szeptember 30-ig tegyék meg.