Pályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5621 Csárdaszállás, Kossuth utca 23.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Köznevelési törvényben meghatározottak szerinti óvodai gyermekcsoportban végzett nevelőmunkával összefüggő feladatok. A munkakörhöz tartozó adminisztratív munkák elvégzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

• Főiskola, Felsőfokú óvodapedagógusi végzettség,

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

• Magyar állampolgárság

• Bűntetlen előélet

• Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Szakterületen szerzett szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

• Problémamegoldó képesség, önálló munkavégzés,

• Szakmai igényesség, elhivatottság, gyermekközpontúság,

• Türelem, tolarencia,

• Magas szintű kommunikációs készség,

• Korszerű módszertani tudás,

• Folyamatos önképzés igénye,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Fényképes, szakmai önéletrajz

• Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (Kjt. 20. §, 18 évet be nem töltött személlyel való kapcsolattartás)

• Hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatát a pályázat elbírálásában részt vevő személyek megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Péterné nyújt, a 06-20/405-25-96 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda címére történő megküldésével (Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I.76 /2020. , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

vagy

• Elektronikus úton Személyügyi ügyintéző részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

vagy

• Személyesen: Személyügyi ügyintéző, Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok megismerését követően a munkáltató dönt, melyről írásbeli tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.gyomaendrod.hu - 2020. augusztus 24.

• www.csardaszallas.hu - 2020. augusztus 24.

• www.hunya.hu - 2020. augusztus 24.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kistersegiovoda.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. augusztus 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.