Pályázat letétkezelő / gazdasági ügyintéző munkakör betöltésére

Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet letétkezelő / gazdasági ügyintéző munkakör betöltésére.

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti utca 1-5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• személyes megbízás alapján kezeli a tartós és átmeneti elhelyezést biztosító ellátottak készpénzét és betét könyveit ü a megbízások alapján felveszi a fogyatékos ellátásban részesülő ellátottak fogyatékossági támogatását • naprakészen vezeti a készpénz és betétkönyvbeli változásokat • negyedévente névszerinti kimutatást készít a főkönyv felé az idegenbetét (készpénz, és betét állományok) alakulásáról • közvetlen postai szolgáltatási feladatokat lát el, mely magába foglalja ü meghatalmazás alapján az idős otthonokban élők lakóknak nyugdíjfelvételét és térítési díj befizetését az intézmény számlájára ü a gyomai városrészben valamennyi (intézményi és ellátotti) postai küldemény átvételét • végzi a tartós bentlakásos intézményekben elhunytak hagyatéki ügyeivel kapcsolatos teendőket • vezeti a tartós elhelyezésben, illetve átmeneti elhelyezésben részesülő ellátottak 29/1993. (II.7.) Korm. rendelet 3.számú melléklet szerinti tartalmú térítési díj nyilvántartó törzs lapjait • nyilvántartást vezet a jelzálogjog által biztosított térítési díj részekről, majd éves összesített kimutatást készít és azt tárgy évet követő év január 10-ig átadja a szociális szervezőnek • számla előírást készít az ASP Gazdálkodási Szakrendszer KASZPER moduljában, figyelemmel kíséri a személyi térítési díj fizetésére kötelezettek befizetéseit, szükség esetén javaslatot tesz az intézményvezető felé az elmaradt térítési díj behajtása érdekében eljárás kezdeményezésére•

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Emelt szintű szakképesítés, pénzügyi ügyintéző, vagy mérlegképes könyvelő ,

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

• B kategóriás jogosítvány,

• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Főiskola, államháztartási számvitelben szerzett tapasztalat, ,

• pénzügyi területen szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

• Kiváló szintű jó kommunikációs készség, logikus gondolkodás, rendszerszemlélet, empatikus viszonyulás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• szakmai önéletrajz, szakmai képesítést igazoló dokumentumok fénymásolata, motivációs levél, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy a kérelem benyújtását igazoló dokumentum

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. november 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Takács Gabriella nyújt, a 06-66-284-603, +36206615145 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya címére történő megküldésével (5500 Gyomaendrőd, Gyoma, Mirhóháti utca 1-5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: X 138/2020. , valamint a munkakör megnevezését: letétkezelő / gazdasági ügyintéző .

• Elektronikus úton Takács Gabriella részére a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. E-mail címen keresztül

• Személyesen: Takács Gabriella, Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Gyoma, Mirhóháti utca 1-5. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot 3 tagú vezetői testület bírálja. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázat nem kerül bírálat alá. Az érvényes pályázatot benyújtóval személyes interjú készül, melynek időpontja telefonon kerül egyeztetésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• Gyomaendrőd, Csárdaszállás Hunya települések honlapja - 2020. augusztus 24.

• kábel TV - 2020. augusztus 24.

• intézmény facebook oldala - 2020. augusztus 24.