Képviselő-testületi ülés

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2020. január 29. napján 10:30 órakor
a Községháza üléstermében

tartja ülését

Napirend:

1. A Polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása
2. Hozzájárulás a gyermekétkeztetési térítési díjak meghatározásához, gyomaendrődi helyi rendelet módosításához
3. Hozzájárulás a Térségi Szociális Gondozási Központ szolgáltatásaiért 2020. évben fizetendő térítési díjak meghatározásához, gyomaendrődi helyi rendelet módosításához
4. Alföldvíz Zrt. alaptőkeemelés
5. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzatok Társulási Megállapodásának módosítása
6. Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosítása
7. Általános iskolai körzethatárok véleményezése
8. 2020-2021. évi tervezett közfoglalkoztatási program
9. Bejelentések

Előterjesztések letöltése (PDF)