Pályázati kiírás

Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ

Óvodai és iskolai szociális segítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Család- és gyermekjóléti központ óvodai és iskolai szociális segítő feladatok a 15/1998 NM rendeletben és a kapcsolódó protokollokban és szakmai ajánlásokban megfogalmazottak szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, szociális munkás, szociálpedagógus, vagy valamelyik szakon megkezdett tanulmányok,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Óvodai és iskolai segítés területén szerzett tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

 • Megbízhatóság, pontosság, empátia, jó együttműködési készség,,
 • Jó szóbeli és írásbeli kommunikációs készség, csapatmunkára való készség.,,

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló iratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány Kjt. 20.§ szerint azzal, hogy a munkakör része a 18 évet be nem töltött személyekkel való kapcsolattartás
 • Fényképes szakmai önéletrajz
 • Motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pál Jánosné nyújt, a 20-587-25-75 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I. 289/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodai és iskolai szociális segítő.

vagy

 • Személyesen: Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. december 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Az űrlap alja