Természetbeni tüzelőtámogatási igény benyújtása

Tájékoztatom Önöket, hogy  Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kérelemre barnakőszén formájában természetbeni támogatást nyújt. Támogatásban részesíthető a Hunya településen állandó lakóhellyel rendelkező, vagy életvitelszerűen Hunya településen élő és bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező személy, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 80 000 forintot, egyedül élők esetén a 90 000 forintot. A támogatás megállapítása iránti kérelem az arra rendszeresített formanyomtatványon a szükséges mellékletek csatolásával a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Hunyai Kirendeltségéhez nyújtható be

2019. november 29-től 2019. december 12-ig.

Beadványukat postai úton, személyesen vagy interneten is benyújthatják az e-Papír szolgáltatáson keresztül.

A kérelem személyesen igényelhető, illetve letölthető Hunya község weboldaláról az alábbi hivatkozáson:

http://hunya.hu/index.php/letoltesek/nyomtatvanyok-2

Az elektronikus ügyindítással kapcsolatban az alábbi hivatkozáson tájékozódhat:

https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato

Hegedüs Roland

polgármester sk.