Alakuló képviselő-testületi ülés

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2019. októbber 24. napján 14 órakor
a Községháza üléstermében

tartja alakuló ülését

Napirend:

1. Helyi Választási Bizottság elnökének beszámolója a 2019. október 13. napján megtartott önkormányzati képviselők és polgármester választás eredményéről, a megbízólevelek átadása
2. Az önkormányzati képviselők és a polgármester eskütétele
3. Polgármester programjának ismertetése
4. Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
5. Alpolgármester megválasztása, eskütétele
6. Az alpolgármester tiszteletdijának, költségtérítésének megállapítása
7. Bizottság, bizottsági tagok megválasztása
8. Megbízás adása a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára
9. Tájékoztató a képviselői tisztséggel kapcsolatos összeférhetetlenségi, méltatlansági esetekről és a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségről
10. Bejelentések