Pályázati felhívás óvodatitkár munkakör betöltésére

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvodaa Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda óvodatitkár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodatitkári feladatok teljes körű ellátása, intézményi nyilvántartások vezetése, adminisztrációs és ügyviteli feladatok ellátása. Iratkezelés, irattározás, intézményi levelezés, KIR nyilvántartás vezetése, a munkáltató által meghatározott egyéb feladatok, az intézményben folyó pedagógiai, munkáltatói, gazdasági és tanügy-igazgatási munka segítése, a munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium, érettségi,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
 • Próbaidő: 3 hónap

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Kiváló, felhasználói szintű, gyakorlott számítógépes ismeretek (Word, Excel)
 • Szakterületen szerzett szakmai tapasztalat
 • A szakma igényeinek megfelelő (ügyviteli titkár, irodai asszisztens, gép- és gyorsíró, személyügyi ügyintéző) szakterületeken szerezhető speciális ismeret

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű kommunikációs és együttműködési készség,
 • Megbízhatóság, önálló, precíz munkavégzés,
 • Ügyviteli, iratkezelési rend betartása,
 • Példamutató magatartás, megjelenés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképes szakmai önéletrajz
 • Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (Kjt. foglalkoztatásra vonatkozó)
 • Hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatát a pályázat elbírálásában részt vevő személyek megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Péterné intézményvezető nyújt, a 06-20/405-25-96 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal (Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda) címére történő megküldésével (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I.188 /2019. , valamint a munkakör megnevezését: óvodatitkár.

VAGY

 • Személyesen: Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok megismerését követően a munkáltató dönt, melyről írásbeli tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.gyomaendrod.hu - 2019. október 11.

www.kistersegiovoda.hu - 2019. október 11.

A KÖZIGÁLLÁS (www.kozigallas.gov.hu) publikálási időpontja: 2019. október 11.