Pályázati felhívás környezetvédelmi ügyintéző munkakör betöltésére

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet környezetvédelmi ügyintéző munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

I. melléklet: 32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör; I. besorolási osztályban

Ellátandó feladatok:

Környezetvédelmi eljárásokkal kapcsolatos feladatok ellátása: ellátja a környezetvédelmi referensi feladatokat; felügyeli a környezetvédelmi szabályok betartását; gondoskodik az állattartással kapcsolatos jogszabályok betartásáról és a szabálytalanságok kivizsgálásáról; eljár a vadkárokkal kapcsolatos ügyekben; feladata a települési növényvédelem és zöldfelület gazdálkodás koordinálása; koordinálja a kóbor ebek befogásával kapcsolatos tevékenységet; koordinálja a város területén végzendő rovar-és rágcsáló mentesítési, szúnyog-gyérítési feladatokat; lebonyolítja a település élet- és balesetveszélyes fák kivágásait; eljár az önkormányzati fejlesztések, beruházások előkészítésében; ellenőrzi és koordinálja a város játszótéri eszközeinek állapotát, javítását; lefolytatja a települési hulladékszállítási kedvezményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokat; Közreműködik a településüzemeltetési feladatok ellátásában városüzemeltetési ügyekben helyszíni ellenőrzést folytat, panaszügyekben eljár.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A jegyző hatáskörébe tartozó környezetvédelmi, növényvédelmi eljárásokkal kapcsolatos hatósági és önkormányzati feladatok ellátása, helyszíni szemlék lefolytatása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) SZMSZ és a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati szabályzat az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,

         Cselekvőképesség,

         Büntetlen előélet,

         Főiskola, Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokba tartozó (különösen: településüzemeltető vagy környezetgazdálkodási agrármérnöki végzettség), gazdaságtudományi, agrár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés,

         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

         6 hónap próbaidő

         Precizitás, rugalmasság, terhelhetőség

         B kategóriás jogosítvány és vezetési gyakorlat

         Határozott fellépés, problémamegoldó szemlélet

         Megbízhatóság, önálló munkavégzés, jó kommunikációs készség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Hatósági ügyintézői - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

         Közigazgatási alap- és/vagy szakvizsga megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         Önéletrajz - a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint

         Végzettséget igazoló okiratok másolata

         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (Kttv. szerinti)

         Adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázat tartalmát megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pardi László osztályvezető nyújt, a 30/279-28-19 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
I.182 /2019. , valamint a munkakör megnevezését: környezetvédelmi ügyintéző.

 vagy

         Személyesen: Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató a pályázat eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja. A pályázati kiírásnak nem megfelelő (tartalmi és formai követelmény) pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti, és azt nem vonja elbírálás alá. A sikertelenül, illetve érvénytelenül pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         www.gyomaendrod.hu - 2019. szeptember 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyomaendrod.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.