Pályázati felhívás pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hival a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

 

 

 

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet: 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör Az I. vagy II. besorolási osztályban

Ellátandó feladatok:

Az Önkormányzati Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező Önkormányzati intézmények könyvelési feladatainak ellátása

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Könyvelés, pénzforgalmi jelentés, mérlegjelentés, beszámolók elkészítése

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) SZMSZ és a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati szabályzat az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,

         Cselekvőképesség,

         Büntetlen előélet,

         Főiskola, Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú szakképesítés. VAGY II. besorolási osztályban: Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.,

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

         Felhasználó szintű számviteli/pénzügyi szoftverismeret.

         Határozottság, precizitás, megbízhatóság, önálló feladatellátás

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Szakmai tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

         Közigazgatási alap- és/vagy szakvizsga megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         Önéletrajz - a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint

         Végzettséget igazoló okiratok másolata

         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (Kttv. szerinti)

         Adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázat tartalmát megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szilágyiné Bácsi Gabriella nyújt, a 06-66/521-604 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:
I.183 /2019. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

vagy

         Személyesen: Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató a pályázat eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja. A pályázati kiírásnak nem megfelelő (tartalmi és formai követelmény) pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti, és azt nem vonja elbírálás alá. A sikertelenül, illetve érvénytelenül pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         www.gyomaendrod.hu - 2019. szeptember 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyomaendrod.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. szeptember 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Az űrlap alja