Pályázati kiírás

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda Óvodapedagógus munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.09.01 - 2020.08.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Jókai Mór utca 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Köznevelési törvényben meghatározottak szerinti óvodai gyermekcsoportban végzett nevelőmunkával összefüggő feladatok. A munkakörhöz tartozó adminisztratív munkák elvégzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Főiskola, Felsőfokú óvodapedagógusi végzettség (3 éves képzési idő),

         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások);

         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

Elvárt kompetenciák:

         szakmai igényesség, elhivatottság, gyermekközpontúság;,

         problémamegoldó képesség, önálló munkavégzés;,

         türelem, tolerancia;,

         magas szintű kommunikációs készség;,

         korszerű módszertani tudás;,

         folyamatos önképzés igénye.,

Előnyt jelentő kompetenciák:

         szakterületen szerzett szakmai tapasztalat;

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         fényképes, szakmai önéletrajz;

         iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás arról, hogy megigényelte.

         hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatát a pályázat elbírálásában részt vevő személyek megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Péterné nyújt, a 06-20/405-25-96 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda címére történő megküldésével (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VI.2222/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok megismerését követően a munkáltató dönt, melyről írásbeli tájékoztatást kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         www.gyomaendrod.hu - 2019. július 15.

         www.hunya.hu - 2019. július 15.

         www.csardaszallas.hu - 2019. július 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://www.kistersegiovoda.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.