Hunya 059/2 mezőgazdasági bekötőút mechanikai stabilizációjának felújítása

Kedvezményezett neve: Hunya Község Önkormányzata

Projekt azonosító száma: 1825792796

Projekt címe: Hunya 059/2 mezőgazdasági bekötőút mechanikai stabilizációjának felújítása

Forrás megnevezése: Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap

Megvalósítás helye: Hunya 059/2 hrsz

Szerződött támogatás összege: 98 019 372, - Ft

Projekt összköltsége: 108 910 414, - Ft

Támogatás mértéke: 90%

Támogatói okirat hatályba lépésének dátuma: 2018. július 16.

Projekt megvalósításának kezdete: 2018. augusztus 15.

Projekt tervezett befejezése: 2019. október 31.

Hunya Község Önkormányzata 2017 márciusában a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése önkormányzati utak kezeléséhez, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése c. pályázati felhívás keretében támogatásban részesült a „Hunya 059/2 hrsz-ú mezőgazdasági bekötőút mechanikai stabilizációjának felújítása” című projekt fejlesztéseinek megvalósítására. A megítélt támogatás összege: 98 019 372 millió Ft.

A fejlesztés eredményeképpen a Hunya Község területén lévő 059/2 hrsz-ú külterületi mezőgazdasági bekötőút mechanikai stabilizációja valósul meg.

A felújítás keretein belül kényelmesebb és forgalombiztonsági szempontból biztonságosabb közlekedési feltételek biztosíthatók. A felújítás fő célja a bekötőút időjárással szembeni ellenállásának javítása valamint a megnövekvő forgalom zavartalan levezetése.

A mezőgazdasági út kezdő szelvénye:        0+000 km sz.

A mezőgazdasági út végszelvénye:                        3+135 km sz.

A felújítandó út 4,5 méter széles, 2,5 %-os kétoldali oldaleséssel kerül kialakításra. Az útpadkák 0,5 m szélesek 5,0 %-os oldaleséssel.

A környékbeli rossz geotechnikai tulajdonságokkal rendelkező altalaji viszonyok miatt (magas plasztikus index, és alacsony teherbírás) altalaj szinten a tervdokumentumok szerint javasolt 20 cm vastag 3 tömeg %-os meszes stabilizáció elvégzése legalább a felette lévő mechanikai stabilizáció szélességében.

A megvalósítás helyszínek:

5555 Hunya, Giricz sor hrsz. 059/2.

5555 Hunya, Rákóczi u. 19. hrsz. 263.

A projekt európai uniós támogatás segítségével, a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A projekt műszaki tartalmának kivitelezésére lefolytatott közbeszerzési eljárás keretében a nyertes ajánlatot az ÉP-KONTAKT Kft adta, a vállalkozási szerződés aláírására 2019. április1-jén került sor.

Az eljárás kapcsán valamennyi szükséges irat és döntés feltöltésre került az EKR rendszerbe és a Közbeszerzési adatbázisba, valamint az SSO felületre és az MVH közbeszerzés oldalára is. A támogató tartalmú, K-2019/05-0001247/313. számú közbeszerzési utóellenőrzési jelentés 2019. május 15-én került kiállításra. (Közbeszerzés száma: 2019/03/É/01691, ID közbeszerzés: 100069472, KÉ: 6240/2018)

2019. április 5-én a kivitelező a munkaterületet átvette. Ezt követően megkezdődtek a kivitelezési munkálatok a műszaki ellenőr rendszeres ellenőrzése mellett: a kivitelezésre szánt anyagok munkaterületre deponálása, kitűzés, úttükör készítés és famentesítés, humuszos termőréteg leszedése és a kitermelt földanyag elszállítása, meszes stabilizálás, törtbeton hordása és úttükörbe való elhelyezése.

2019.05.20.-án a kivitelezés 50%-os készültséget ért el.

1825792796 tábla