Pályázati felhívás személyügyi ügyintéző munkakör betöltésére

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet személyügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. 


A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

23. Humánpolitikai feladatkör 

Ellátandó feladatok:


Elkészíti az illetményszámfejtő rendszerben az önkormányzattal és intézményeivel közalkalmazotti, valamint az önkormányzati hivatallal köztisztviselői jogviszonyt létesítő dolgozók kinevezését, kinevezés módosítását, megszüntető okiratát, személyi adatokban történő változását. Továbbítja az intézményekhez és a Magyar Államkincstár felé ügyintézés céljából. Személyi anyagok, közalkalmazotti naprakész nyilvántartása. Távollétek nyilvántartása, rögzítése az illetményszámfejtő rendszerben. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:


Az önkormányzatnál, önkormányzati intézményeknél dolgozó közalkalmazottak, önkormányzati hivatalban dolgozó köztisztviselők, valamint munkaszerződéssel dolgozók jogviszonyával kapcsolatos munkaügyi iratok elkészítése és munkaügyi feladatok ellátása. Személyügyi anyagok kezelése, az adatok illetményszámfejtő rendszerben történő rögzítése. Képzési tervek elkészítése, továbbítása, nyomon követése. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek nyilvántartása helyi önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati képviselők esetében is. A szervezetet és a munkaterületét szabályzó jogszabályok, belső szabályzatok naprakész ismerete, alkalmazása. Statisztikai jelentések és az ügykörét érintő beszámolók elkészítéséhez adatok szolgáltatása. 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal SzMSz és Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Középiskola/gimnázium, középiskolai végzettség és munkaügyi, társadalombiztosítási, szociális, emberi erőforrás gazdálkodási szakmacsoportba tartozó szakképesítés., 
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások); 
• 6 hónap próbaidő. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Főiskola, Felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati, gazdaságtudományi, pedagógus, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, szociális felsőoktatásban szerzett szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és közszolgálati, emberi erőforrás gazdálkodási, humán erőforrás menedzser vagy munkaügyi és társadalombiztosítási felsőfokú szakképesítés., 
• ECDL 

Előnyt jelentő kompetenciák: 

• szakterületen szerzett szakmai gyakorlat; 
• illetményszámfejtő rendszer (KIRA) felhasználó szintű ismerete; 
• pénzügyi, számviteli végzettség és gyakorlat; 
• közigazgatási alap- és szakvizsga. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, 
• 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz, 
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi hatósági bizonyítvány (a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben megjelölt alkalmazási feltételeknek megfelel) vagy annak igénylését igazoló dokumentum, 
• hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázatát a pályázat elbírálásában részt vevő személyek megismerhetik. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 24. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hoffmanné Szabó Gabriella nyújt, a 06-66/581-234 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 

• Postai úton, a pályázatnak a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VI/1959/2019. , valamint a munkakör megnevezését: Személyügyi ügyintéző. 
• Személyesen: Pap-Szabó Katalin jegyző, Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatokat a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője bírálja el, a nyertes pályázat kiválasztása Gyomaendrőd Város polgármesterének egyetértésével történik. A munkáltató a pályázat eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja. A pályázati kiírásnak nem megfelelő (tartalmi és formai követelmény) pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti, és azt nem vonja elbírálás alá. A sikertelenül, illetve érvénytelenül pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 26. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.gyomaendrod.hu
• www.hunya.hu
• www.csardaszallas.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyomaendrod.hu honlapon szerezhet.