Pályázati felhívás informatikus munkakör betöltésére

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal informatikus munkakör betöltésére.
 
 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. mellékletének 21. pontja szerinti I. besorolási osztályban: felsőoktatásban szerzett műszaki, informatikai, informatikatanár, számítástechnika tanár szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és ügyvitelszervező, informatikus, programtervező, programozó, rendszerszervező felsőfokú szakképesítés.

Ellátandó feladatok:

A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatali) info-kommunikációs infrastruktúrával kapcsolatos üzemeltetési és hibaelhárítási feladatok ellátása, rendszeradminisztrátori feladatok ellátása, az informatikai hálózat üzemeltetése és hibaelhárítás.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A felhasználók mentorálása, a hivatalban működő szerver kiszolgálókkal kapcsolatos hibaelhárítási, karbantartási, mentési és szükség esetén helyreállítási munkálatok elvégzése, fájl- és adatbázis-szerver kiszolgálók adminisztrációs feladatainak ellátása, tűzfal, spamszűrő és mentési rendszerek üzemeltetése, vírus,- és kémprogram védelem működésének felügyelete, jogosultság- és jelszó-menedzsment feladatok ellátása, a Hivatali szakalkalmazások és az önkormányzati ASP szakrendszerek támogatói feladatainak ellátása és koordinálása, kapcsolattartás a felhasználókkal, az alkalmazásgazdákkal és a fejlesztőkkel, közreműködés a választások informatikai feladatainak ellátásában, testületi ülések szavazórendszerének kezelése, az önkormányzati honlapok szerkesztése, adminisztrálása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal SzMSz-e és Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Főiskola, felsőoktatásban szerzett műszaki, informatikai, informatikatanár, számítástechnika tanár szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és ügyvitelszervező, informatikus, programtervező, programozó, rendszerszervező felsőfokú szakképesítés,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• 3 hónap próbaidő.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Microsoft operációs rendszerek üzemeltetői szintű ismerete (Windows7, Win10, Windows Server 2012 R2)
• Közigazgatási informatikai, rendszeradminisztrátori és üzemeltetési tapasztalat
• Linux rendszer-adminisztrátori ismeretek
• Közigazgatási alap- és szakvizsga megléte

Elvárt kompetenciák:

• Szolgáltatói szemlélet,
• Csapatmunka, együttműködés,
• Önálló munkavégzés, precizitás, megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz
• Iskolai végzettséget, képzettségeket igazoló dokumentumok másolatai
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (Kttv.)
• Hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a pályázati eljárással összefüggésben kezeljék, a bírálatban részvevők megismerjék és véleményezzék

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Megyeri László nyújt, a 06-66/581-236 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VI. 509 /2019. , valamint a munkakör megnevezését: Informatikus.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatokat a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője bírálja el, a nyertes pályázat kiválasztása Gyomaendrőd Város polgármesterének egyetértésével történik. A munkáltató a pályázat eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja. A pályázati kiírásnak nem megfelelő (tartalmi és formai követelmény) pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti, és azt nem vonja elbírálás alá. A sikertelenül, illetve érvénytelenül pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.gyomaendrod.hu - 2019. január 28.

• www.hunya.hu - 2019. január 28.

• www.csardaszallas.hu - 2019. január 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyomaendrod.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 27.