Képviselő-testületi ülés

Hunya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2019. január 30. napján 8 órakor
a Községháza üléstermében

tartja ülését

Napirend:

1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 3/2014. (IV. 4.) önkormányzati rendeletet módosítása
2. Versenyeztetési szabályzat felülvizsgálata
3. "Hunya 059/2 hrsz-ú mezőgazdasági bekötőút mechanikai stabilizációjának felújítása" c. projekt forrás összetétele
4. A 2019-2020. évi járási startmunka közfoglalkoztatási mintaprogramok
5. A civil szervezeteknek nyújtott 2018. évi támogatás elszámolása
6. Általános iskolai körzethatárok véleményezése
7. A Polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása
8. Bejelentések

Előterjesztések letöltése (PDF)