Pályázati felhívás jegyző munkakör betöltésére

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőmunkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

Ellátandó feladatok:

A Gyomaendrődi Közös Önkormányzatai Hivatal jegyzői feladatainak ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.-ben meghatározott jegyzői feladatok. Egyéb jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt teendők ellátása.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal (Csárdaszállás, Hunya)

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 52

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítéssel vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítéssel és jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítéssel rendelkezik, és legalább kétévi közigazgatási gyakorlatot szerzett,
 • Közigazgatási szakvizsga,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Önkormányzatnál szerzett vezetői tapasztalat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,
 • Közigazgatási gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • Gyomaendrődi járás településeinek ismerete
 • 3 év jegyzői munkaköri tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 45/2012. (III. 20.) Korm. rend. 1. melléklete szerinti fényképes részletes szakmai önéletrajz, a pályázó eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek és szakmai tevékenységének ismertetésével,
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata;
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (Kttv.),
 • A jegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetési elképzelések.
 • Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázat elbírálásában részt vevő személyek megismerhetik.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Toldi Balázs polgármester nyújt, a 06-66-521-600 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VI/3945/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.

        vagy

 • Személyesen: Toldi Balázs polgármester, Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•       www.gyomaendrod.hu - 2018. november 17.

•       www.hunya.hu - 2018. november 17.

•       www.csardaszallas.hu - 2018. november 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyomaendrod.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 17.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.