Pályázati felhívás rendszergazda munkakör betöltésére

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal rendszergazda munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő


A munkavégzés helye:

Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.


A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

21. pont szerinti I. besorolási osztályban: felsőoktatásban szerzett műszaki, informatikai, informatikatanár, számítástechnika tanár szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és ügyvitelszervező, informatikus, programtervező, programozó, rendszerszervező felsőfokú szakképesítés.


Ellátandó feladatok:

Az informatikai hálózat üzemeltetése és hibaelhárítás; - a felhasználók mentorálása, - a hivatalban működő szerver kiszolgálókkal kapcsolatos hibaelhárítási, karbantartási, mentési és szükség esetén helyreállítási munkálatok elvégzése, folyamatos monitorozás, üzemképesség és állagmegóvás, karbantartások elvégzése, frissítések ütemezése, - fájl- és adatbázis-szerver kiszolgálók adminisztrációs feladatainak ellátása, - tűzfal, spamszűrő és mentési rendszerek üzemeltetése, - vírus,- és kémprogram védelem működésének felügyelete, - jogosultság- és jelszó-menedzsment feladatok ellátása, - tanácsadás és részvétel a konzultációkon az informatikai beszerzések előkészítése során, - informatikai projektek lebonyolításában történő aktív részvétel, kapcsolattartás a beszállítókkal, - a Hivatali szakalkalmazások és az önkormányzati ASP szakrendszerek támogatói feladatainak ellátása és koordinálása, kapcsolattartás a felhasználókkal, az alkalmazásgazdákkal és a fejlesztőkkel, - közreműködés a Hivatali információs-biztonsági feltételek megteremtéséről, a szabályozás kialakításáról és naprakészen tartásáról, kapcsolattartás az információbiztonsági felelőssel, - közreműködés a választások informatikai feladatainak ellátásában, - testületi ülések szavazórendszerének kezelése, - a közterületi térfigyelő kamerarendszer menedzselése.


A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatali) info-kommunikációs infrastruktúrával kapcsolatos üzemeltetési és hibaelhárítási feladatok ellátása, rendszeradminisztrátori feladatok ellátása, az önkormányzati honlapok szerkesztése, adminisztrálása.


Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal SzMSz-e és Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, Felsőoktatásban szerzett műszaki, informatikai, informatikatanár, számítástechnika tanár szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és ügyvitelszervező, informatikus, programtervező, programozó, rendszerszervező felsőfokú szakképesítés.,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • MS Office irodai alkalmazások magas szintű ismerete;
 • Igény a fejlődésre;
 • Szolgáltatói szemlélet;
 • Széles látókör, hosszú távú stratégiai gondolkodás, elkötelezettség, nyitottság a fejlődés és az új feladatok felé;
 • Csapatmunka, együttműködés;
 • Magas szintű és hatékony problémamegoldó képesség;
 • Jó kommunikációs készség szóban és írásban;
 • Önálló munkavégzés, precizitás, megbízhatóság;
 • 6 hónap próbaidő.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatási alap- és szakvizsga,
 • Közigazgatási informatikai tapasztalat, több éves rendszeradminisztrátori és üzemeltetési tapasztalat több mint 25 fős felhasználói környezetben, programozási ismeretek, informatikai projekttapasztalatok, informatikai szakképesítések,
 • Microsoft operációs rendszerek üzemeltetői szintű ismerete (Windows7, Win10, Windows Server 2012 R2),
 • Linux rendszer-adminisztrátori ismeretek,
 • Virtuális server (VMware vSphere, Hyper-V), webserver és felhőkiszolgáló (Microsoft Sharepoint) rendszer menedzselési ismeretek,
 • Tárhely és minősített aláírói tanúsítvány menedzselési ismeretek,
 • Multifunkciós, nagy teljesítményű nyomtatási rendszerek ismerete,
 • Microsoft vizsgák.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 45/2012. (III. 20.) Korm. rend. 1. melléklete szerinti fényképes részletes szakmai önéletrajz, a pályázó eddigi munkahelyeinek, munkaköreinek és szakmai tevékenységének ismertetésével,
 • Iskolai végzettséget, képzettségeket igazoló dokumentumok másolatai,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (Kttv.),
 • Hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a pályázati eljárással összefüggésben kezeljék, a bírálatban részvevők megismerjék és véleményezzék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Megyeri László aljegyző nyújt, a 06-66/581-236 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VI/3427/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Rendszergazda.
 • Személyesen: Dr. Uhrin Anna jegyző, Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatokat a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője bírálja el, a nyertes pályázat kiválasztása Gyomaendrőd Város polgármesterének egyetértésével történik. A munkáltató a pályázat eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja. A pályázati kiírásnak nem megfelelő (tartalmi és formai követelmény) pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti, és azt nem vonja elbírálás alá. A sikertelenül, illetve érvénytelenül pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyomaendrod.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 13.