Tájékoztatás a talajvízkutak engedélyezési eljárásáról

A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője tájékoztatja az érintetteket, hogy a 2018. január 1. napján hatályba lépett vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése értelmében, minden olyan talajvízkútra, amely:
- nem haladhatja meg az évi 500m3 vízkivételt;
- kizárólag talajvíz vagy parti szűrésű vizet érinthet, azaz 30 méternél nem mélyebb;
- háztartási vízigényt, ivóvízigényt szolgál.
fennmaradási engedélyt kell kérni a települési önkormányzat jegyzőjétől.
A fennmaradási engedélykérelemnek tartalmaznia kell:

- Kérelmező nevét, állandó lakhelyét, anyja nevét, születési helyét, idejét;
- A vízjogi létesítési engedélyének számát, keltét, kiállító hatóságot;
- A kút helyét;
- A vízhasználat célját;
- Ivóvízcélú felhasználás esetén a vízminőség-vizsgálat eredményét;
- A kút műszaki adatai;
- A kút-felsőrész kialakítását;
- A kút lezárását ásott kút esetében;
- A vízkitermelés módját;
- A használat során keletkező szennyvíz mennyiségét, elhelyezését;
- Fényképfelvételt a kútról és környezetéről;
- Fúrt kút esetében a jogszabálynak való megfelelés igazolását;
- A kötelező nyilatkozatokat

A kérelem részletes tartalmi követelményei letölthetők itt.

Fontos, hogy a kérelem benyújtása előtt az engedélyeztetni kívánt kutat felmérje egy jogosultsággal rendelkező kivitelező, aki nyilatkozik a kút megfelelőségéről, illetve nyilatkozik jogosultságáról.

A kérelem benyújtásával egyidejűleg a tervdokumentációhoz csatolni szükséges a 3.000 forint általános tételű eljárási illetéket, kivéve ha a talajvízkút mezőgazdasági célú vízkivételt biztosít, melyet a kérelmezőnek nyilatkozattal kell igazolnia.