Pályázati felhívás családsegítő munkakör betöltésére

Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ Családsegítő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5502 Gyomaendrőd, Fő út 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Család- és gyermekjóléti szolgálat családsegítő feladatok a 15/1998 NM rendeletben és a kapcsolódó protokollokban és szakmai ajánlásokban megfogalmazottak szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, Szociális alapvégezttség (szociális munkás, szociálpedagógus), vagy valamelyik szakon megkezdett tanulmányok.,
 • Önálló feladatellátás.
 • Cselekvőképesség.
 • Büntetlen előélet.

Elvárt kompetenciák:

 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Megbízhatóság, pontosság, empátia, jó együttműködési készség,
 • Jó szóbeli és írásbeli kommunikációs készség, csapatmunkára való készség.,

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • B kategóriás jogosítvány.
 • Családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás területén megszerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
 • A munkakör betöltéséhez 3 hónap próbaidő.
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
 • Fényképes, szakmai önéletrajz.
 • Motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 17.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VI/2941/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • gyomaendrod.hu - 2018. szeptember 3.
 • hunya.hu - 2018. szeptember 3.
 • csardaszallas.hu - 2018. szeptember 3.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 2.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.