Pályázati felhívás építéshatósági ügyintéző munkakör betöltésére

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Építéshatósági ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

I. melléklet 15. Építésügyi igazgatási terület

Ellátandó feladatok:

Építésügyi feladatok előkészítése, Településrendezési Terv készítésében való közreműködés, nyilvántartások vezetése, statisztikai jelenések készítése, címkezelés, hatósági bizonyítvány kiadása, kapcsolattartás a főépítésszel, szakhatósági állásfoglalások kiadása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Gyomaendrődi Járás közigazgatási területén közreműködik az építmények építési engedélyezési, továbbá építmények használatbavételi, fennmaradási engedélyezési eljárásának lefolytatásának előkészítésében. Más hatóságok engedélyezési eljárásában, a Település Rendezési Tervben előírtak érvényesítése érdekében közreműködik a szakhatóságként való feladatok ellátásában.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) valamint a(z) Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal SzMSz és Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, vagy szakirányú középfokú iskolai végzettség, vagy építő- és építész technikusi szzakképesítés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • A munkakör betöltéséhez 3 hónap próbaidő.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, Egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdálkodási üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség, VAGY Alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert műszaki szakképzettség.,
 • Építéshatósági területen szerzett tapasztalat. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • ECDL

Elvárt kompetenciák:

 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Közigazgatási szakvizsga.
 • Építésügyi vizsga
 • ÉTDR ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz.
 • Hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a pályázati eljárással összefüggésben kezeljék, a bírálatban részvevők megismerjék és véleményezzék.
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csordás Ádám nyújt, a 06-66/581-234 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VI/2373/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Építéshatósági ügyintéző.

vagy

 • Személyesen: Dr. Uhrin Anna jegyző, Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató igény szerint szolgálati lakást biztosíthat, bérleti szerződés alapján. A munkáltató a pályázat eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja. A pályázati kiírásnak nem megfelelő (tartalmi és formai követelmény) pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti, és azt nem vonja elbírálás alá. A sikertelenül, illetve érvénytelenül pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyomaendrod.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 28.