Általánossá válik a közigazgatásban az elektronikus ügyintézés

Az Országgyűlés az elektronikus ügyintézés széles körű elterjedése, az eljárások gyorsítása és az adminisztratív terhek csökkentése, a magánjogi jogviszonyok, továbbá az állam és polgár közötti jogviszonyok szélesebb körű elektronizálása, az elektronikus ügyintézést biztosító szervek együttműködésének biztosítása, valamint a lakosság számára a korszerűbb és hatékonyabb közszolgáltatások nyújtása érdekében megalkotta az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényt. A törvény rendelkezései értelmében 2018. január 1-étől általánossá válik az ügyek elektronikus intézésének lehetősége a közigazgatásban és magánjogi területen egyaránt.
 
A törvény szerint az elektronikus ügyintézést biztosító szervek az államigazgatási szervek, a helyi önkormányzatok, a törvény vagy kormányrendelet által közigazgatási hatósági jogkör gyakorlására feljogosított egyéb jogalanyok, az Országos Bírósági Hivatal és a bíróságok, az alapvető jogok biztosa, az ügyészség, a közjegyzők, a bírósági végrehajtók, a hegyközségek kivételével a köztestületek, a közüzemi szolgáltatók, a törvényben vagy kormányrendeletben elektronikus ügyintézésre kötelezett közfeladatot ellátó vagy közszolgáltatást nyújtó jogalanyok, valamint a törvényben meghatározott ügyek elektronikus intézését önkéntesen vállaló szervezetek ha az előírt feltételeket biztosítani tudják.

A fenti rendelkezések, és ez alapján az arra kötelezettek által biztosított e-ügyintézés lényege, hogy az egyes szolgáltatásokat igénybe vevők - legyen az közigazgatási, igazságszolgáltatási vagy akár közszolgáltatási ügy - a polgárok helyhez, időhöz kötöttség nélkül, az esetek döntő többségében a személyes megjelenést is mellőzve tudják elintézni ügyes-bajos dolgaikat.
A modern technológia ma már adott arra, hogy biztosítsa azokat a feltételeket amelyek lehetőéve teszik a fentiek mindannapokban való megjelenését.

Az elektronikus ügyintézést biztosító szervezetek biztosítják azokat a technológiákat, amely alapján az ügyfelek, partnerek személyi számítógépen futtatott webes alkalmazások és a már ismert és elterjedt ÁNYK kitöltő programmal továbbíthatják kérelmeiket az ügyintéző szerveknek. Kérelmeiket az azonosításra visszavezetett dokumentum hitelesítési és a központi azonosítási ügynök teszi letagadhatatlanná és igazolja a beküldő személyét.

A közműszolgáltatóknál már megszokott hagyományos hangalapú telefonos ügyintézés is számos szakterületen lesz majd elérhető.

A fentiekhez mindössze annyi kell, hogy a polgárok nyissanak maguknak ügyfélkaput. Az ügyfélkapu nyitása, vagy e nélküli telefonos ügyintézés elérése érdekében keressék fel a kormányablakokat.

Fontos tudni, hogy az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szolgáltatások térítésmentesen vehetők igénybe.

A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2009 óta biztosítja az elektronikus ügyintézés lehetőségét. Kezdetekben az egyéni vállalkozói ügyekben, majd 2011-től a helyi adózásban szinte teljes körűen. E mellett a helyi civil támogatási pályázati eljárásban, egyes közigazgatási és polgári peres eljárásokhoz kapcsolódó ügyekben, továbbá a mezőőri járulékok ügyintézésében érhető el ez a szolgáltatás.

Az önkormányzati hivatal 2018. január 1-től az ügyek teljes körében az ÁNYK űrlap benyújtási támogatás és a központi ePapír szolgáltatás útján biztosítja majd az ügyfeleknek az elektronikus ügyintézés lehetőségét. 2019. január 1-étől az önkormányzati ASP rendszer elektronikus ügyintészési felületén is elérhetővé válik majd a korszerű, időt és pénzt kímélő ügyintés lehetősége.

Az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó ismeretekről bővebben itt olvashat.

A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal által biztosított e-ügyintézési lehetőségek itt érhetők el (az oldal folyamatosan frissül)