Lakossági fórum

Hunya Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt a 2017. október 25-én, szerdán 13:30 órakor a Képviselő-testület soron következő ülése keretében megtartásra kerülő lakossági fórumra a Községháza üléstermébe

 

A lakossági fórum tárgya:


Előzetes tájékoztatás Hunya Község Településképi Arculati Kézikönyvének elkészítéséhez, és a településképi rendelet megalkotáshoz.


Ezúton tájékoztatom a Tisztelt lakosságot és az érintett Partnereket, hogy Hunya Község Önkormányzata a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján a Településkép Arculati Kézikönyvének és az új településképi rendeletének készítését megkezdi.

   
 
Előzetes tájékoztatás Hunya Község településtervezési dokumentumairólTelepülésképi Arculati Kézikönyv, Településképi Rendelet elkészítésének megindításáról, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben, valamint a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV törvényben foglaltak alapján Hunya Község Önkormányzata megkezdi a Településképi Arculati Kézikönyv és a Településképi Rendelete készítését.

Településképi Arculati Kézikönyv a településkép védelméről szóló 2016. LXXIV. törvény a települések esztétikus lakókörnyezetének kialakítása, illetve védelme érdekében a Településképi Arculati Kézikönyv bevezetésével teremt lehetőséget a jellegzetes települési karakterjegyek meghatározására. A Kézikönyv célja a helyi lakosság bevonásával meghatározni a város településképi jellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településképhez illeszkedő építészeti elemeket, valamint irányt mutat az építtetőknek, a tervezőknek.

A Településképi Rendelet az építési tevékenységgel érintett építmények település-képhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára, a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére, a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozó településképi követelményt tartalmazhat.

Hunya, 2017. október 17.


    Hegedüs Roland
polgármester sk.