Pályázati felhívás adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal adóügyi ügyintéző munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

I. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör, mely I. és II. besorolási osztályban előírt végzettség alapján is betölthető.

Ellátandó feladatok:

Az önkormányzati adóhatóság ellenőrzési tevékenységéből adódó feladatok ellátása, különösen a bevallások utólagos vizsgálatára irányuló (ideértve az egyszerűsített ellenőrzés), az egyes adókötelezettségek teljesítésére irányuló, az adatok gyűjtését célzó, illetőleg egyes gazdasági események valódiságának vizsgálatára irányuló ellenőrzési feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ellenőrzési feladatok ellátása, elsősorban a következő területeken: - Építményadó, magánszemélyek kommunális adója esetén az országos ingatlan-nyilvántartásból évente igényelt adatoknak az adónyilvántartó rendszerben meglévő adatok összevetésével, az adózatlan ingatlanok feltárása. - Építményadó, magánszemélyek kommunális adója esetén az éves adókötelezettséget érintő változások bejelentésének elmaradásából adódó új adózók azonnali felszólítása. - Helyi iparűzési adóban a vállalkozások adónyilvántartó rendszerben és a cégnyilvántartásban szereplő adatainak összevetésével az önkormányzati adóhatósághoz be nem jelentkezett, ezáltal helyben nem is adózó vállalkozások kiszűrése. - Helyi iparűzési adónál a benyújtott adóbevallások utólagos ellenőrzése. - NAV-tól igényelt adatszolgáltatásokkal az iparűzési adófizetési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése. - Idegenforgalmi adónál a szálláshely-szolgáltatói tevékenységet folytatók helyszíni ellenőrzése. Ellátja az ellenőrzési tevékenység során feltárt tartozások elsőfokú adóhatósági feladataiból adódó behajtási cselekményeket.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal SzMSz-e és Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés.,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • A munkakör betöltéséhez 6 hónap próbaidő;
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • Főiskola, Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.,
 • ECDL
 • Közigazgatási alap- és/vagy szakvizsga megléte;

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • Iskolai végzettséget igazoló dokumentumotok másolatai;
 • Fényképes, szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint;
 • Hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a pályázati eljárással összefüggésben kezeljék, a bírálatban részvevők megismerjék és véleményezzék.
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Enyedi László osztályvezető nyújt, a 06-66-521-603 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VI/3636/2017. , valamint a munkakör megnevezését: Adóügyi ügyintéző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 10
.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató a pályázat eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja. A pályázati kiírásnak nem megfelelő (tartalmi és formai követelmény) pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti, és azt nem vonja elbírálás alá. A sikertelenül, illetve érvénytelenül pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyomaendrod.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.