Pályázati felhívás Munkaszervezeti ügyintéző munkakör betöltésére

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Munkaszervezeti ügyintéző munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama: Határozott (30 hónap) idejű munkaviszony.
 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program– 7. Prioritása „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva című pályázat (a továbbiakban: TOP-7.1.1-16.) megvalósításában a munkaszervezet igazgatási és pénzügyi feladatainak ellátása.
 • Eljár a konzorcium napi ügyvitelében.
 • Beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése.
 • Az éves költségvetés előkészítése és a közgyűlés elé terjesztése.
 • Térségi animációs tevékenység, projektgenerálás.
 • A konzorcium alapdokumentumai szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztásának előkészítése.
 • A munkaszervezethez beérkező projektötletek pályázattá érlelésének segítése, a potenciális pályázók segítése a pályázatok összeállításában és az elszámolásokban.
 • Monitoring, értékelés.
 • Projektmenedzsmenti feladatok ellátása.

Jogállás, bér és juttatások:

A jogállásra a Munka Törvénykönyvéről 2012. évi I. törvény, valamint a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatali SzMSz rendelkezései, a bér megállapítására és a juttatásokra a TOP-7.1.1-16. pályázati keret az irányadó.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Diploma (legalább főiskolai szintű végzettség, gazdaságtudományi/pénzügyi területen szerzett),
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

A pályázat elbírálásában előnyt jelent:

 • Térség vagy helyismeret.
 • Legalább 2 éves szakmai tapasztalat a helyi közösségfejlesztés vagy kulturális szolgáltatások szervezése, vagy helyi gazdaságfejlesztés területén, vagy európai/hazai forrású projektek megvalósításában és elszámolásában szerzett gyakorlat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi hatósági bizonyítvány,
 • Fényképes szakmai önéletrajz,
 • Nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot a pályázat elbírálásában részt vevő személyek megismerhetik,
 • Kereseti igény megjelölése a pályázati anyagban.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

Az állás a pályázat elbírálását követően, a TOP-7.1.1-16 támogatási szerződés napjával tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 9.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VI. 3262/2017. valamint a munkakör megnevezését: Munkaszervezeti ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók meghallgatása után a munkáltató dönt és értesíti a pályázókat.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan tájékoztatást dr. Uhrin Anna nyújt, a 66/521-600-as telefonszámon.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartjuk.