Adóhátralékosok


Az adóhátralékkal rendelkezők adatait megjelenítő
internetes felület a következő linken érhető el:
gyehivatal.x3.hu/adoslistahu

BejelentkezésBékési Járások

 

Látogatóink

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterMai:188
mod_vvisit_counterTegnapi:282
mod_vvisit_counterHeti:729
mod_vvisit_counterHavi:7206
mod_vvisit_counterEddigi:298389

Névnapok:

Ma 2017. április 26., szerda, Ervin napja van. Holnap Zita napja lesz.

Pályázati felhívás intézményvezető munkakör betöltésére

Gyomaendrőd Város Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Városi Egészségügyi Intézmény Intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.05.20-2022.05.19.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 57.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• Az intézmény irányítása, az alapító okiratban meghatározott szakfeladatok működtetése • A kötelezően ellátandó alapellátással kapcsolatos koordinációs teendők ellátása • Az alapellátással kapcsolatos döntések előkészítése • Az éves költségvetés elkészítése • Munkáltatói feladatok ellátása az intézmény dolgozói vonatkozásában • A munkaköri leírásban meghatározottak végrehajtása • Jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában az intézményi szabályzatok jóváhagyása • Mind az, amit a jogszabály az igazgató kizárólagos hatáskörébe utal • Az egészségügyi és egyéb, az intézményt érintő jogszabályok és utasítások végrehajtásaIlletmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

 • Főiskola, a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. mellékletben szereplő egyetemi, főiskolai végzettség,
 • Vezetői - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Egyetemi (orvostudományi vagy egyéb) szintű végzettség – amely megfelel 13/2002. (III.28.) EüM. rendelet 1. § (1) bekezdésben foglaltaknak,
 • Mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés,
 • Büntetlen előélet,
 • Nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
 • A vezetői megbízással egyidejűleg határozatlan időre közalkalmazotti jogviszonyba kerül kinevezésre – a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. mellékletben szereplő egyetemi, főiskolai végzettséggel betölthető munkakörbe – 4 hónap próbaidő meghatározásával.


Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű szakma iránti elkötelezettség, és magas szintű ismeret;,
 • Kiváló szintű menedzsment szemlélet;,
 • Kiváló szintű határozottság, önállóság, jó döntési képesség;,
 • Kiváló szintű kommunikációs képesség, empátia;,
 • Kiváló szintű kapcsolatteremtő-, szervező- és tárgyaló képesség.,


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások
:

 • A pályázó jelentkezése a pályázatra;
 • Szakmai gyakorlatot igazoló, részletes, fényképes szakmai önéletrajz;
 • Iskolai végzettséget, képzettséget, képzést igazoló okiratok másolata;
 • Vezetői (5 év) gyakorlat igazolása;
 • Az intézmény vezetésére, irányítására vonatkozó szakmai-, vezetői program;
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
 • Nyilatkozat arról, hogy a teljes pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének;
 • Nyilatkozat arról, hogy az állás betöltésénél összeférhetetlenséget eredményező körülmény nem áll fenn, illetve azokat a kinevezés időpontjáig megszünteti;
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázata elbírálási eljárásában a képviselő-testületi ülés nyilvánosságához hozzájárul-e.


A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. május 20. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Toldi Balázs polgármester nyújt, a 06-66/521-600 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Gyomaendrőd Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5500 Gyomaendrőd, Sugár út 124. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VI/1281./2017 , valamint a munkakör megnevezését: Orvos/Gyógyszerész/Egészségügyi menedzser.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázati anyagok átvizsgálása után a pályázati kiírásnak megfelelt jelentkezőket az 1992. évi XXXIII. tv. 20/A. § (6) bekezdés szerinti bizottság hallgatja meg, majd a bizottság javaslata alapján, a Képviselő-testület következő rendkívüli ülésén dönt az intézményvezető személyét érintően, fenntartva a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát. A pályázók a döntést követően írásban kapnak értesítést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyomaendrod.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.