Helyi adókkal kapcsolatos változások

A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó önkormányzatok 2019. február 25. és március 1. között fognak csatlakozni az Önkormányzati ASP Adó szakrendszerhez. A csatlakozás nemcsak az adóhatósággal való kapcsolattartásban hoz egy sor újdonságot, hanem azon túl 2019. január 1-től több fontos, adózást érintő szabály, eljárási rend is változást hozott. Ezekről a következő tájékoztatást adjuk.

Változások az önkormányzati elektronikus ügyintézési szolgáltatásban

2019. január 1-től azoknak a magyarországi önkormányzatnak, akik még eddig nem csatlakoztak az Önkormányzati ASP rendszerhez, így közöttük a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó önkormányzatoknak, Gyomaendrődnek, Csárdaszállásnak és Hunyának is csatlakozniuk kell. Az előkészületek megtörténtek és a csatlakozásra január 1-től folyamatosan kerül sor az egyes szakrendszerek esetében.
A gazdálkodási, iratkezelő, ipar-kereskedelmi és hagyatéki szakrendszerek már január 1-től élesben működnek, míg a vagyonkataszteri, a helyi adózási és az elektronikus ügyintézési felület (ELÜGY) várhatóan csak márciustól fog elindulni.

Az utóbbi két szakrendszer (a helyi adó és ELÜGY) indulását követően jelentősen átalakul és új technológiára vált az elektronikus önkormányzati ügyintézési felület.

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Az egyenlő esélyek biztosítása az Európai Unió egyik legfontosabb politikai célja. Az egyenlő esélyek biztosítására irányuló közösségi politika ugyan változó tartalommal, de az európai integráció kezdete óta szerepel a közösség napirendjén.
A Települési Esélyegyenlőségi Program tartalmazza Hunya Község Önkormányzata feladatellátásához kapcsolódó különböző területek esélyegyenlőségi szempontú helyzetelemzését, vizsgálatát, illetve az ehhez kapcsolódó feltételrendszer áttekintését. 

Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzata

Cím: 5555 Hunya, Rákóczi u. 19.
Tel.: 66/294-141
Fax: 66/294-200
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Szervezeti felépítés

Az új önkormányzati törvény rendelkezéseinek megfelelően 2013. január 1. napjával Csárdaszállás, Gyomaendrőd és Hunya önkormányzatai közös önkormányzati hivatalt hoztak létre Gyomaendrődi székhellyel. A korábbi önálló csárdaszállási és hunyai polgármesteri hivatalok a gyomaendrődi székhelyű önkormányzati hivatal kirendeltségeiként működnek a jövőben.
 

Hunya és Csárdaszállás Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei 2012 decemberében kinyilvánították, hogy a 2011. évi CLXXXIX tv.  (továbbiakban: Mötv) 84. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátására Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalát bízzák meg 2013. január 1-től, határozatlan időre. Gyomaendrőd Város Önkormányzata a megbízást elfogadta. 
Az együttműködő önkormányzatok a közös hivatal megnevezését és székhelyét 'Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.' tartalommal fogadták el. Abban is egyetértettek, hogy a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal keretében, 5621 Csárdaszállás, Petőfi út 17. és 5555 Hunya, Rákóczi út 19. alatt kirendeltségeket működtetnek.

 

Megállapodás a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról (PDF) 

A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata - tervezet (PDF) 

A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti szervezeti felépítése (PDF)

 

Gyógyszertár

2010. szeptember 1-től megnyílt a Kondorosi Gyógyszertár Fiókpatikája a Napközi otthon helyén.

Bár a háziorvos közel 40 évig lelkiismeretesen látta el a házipatikai feladatokat, a képviselő-testület mégis úgy gondolta, hogy az ezzel járó terheket leveszi a válláról. Sokan csak a gyógyszerekért mentek orvoshoz, így a gyógyszertári fiók megnyitásával lerövidül a várakozási idő az orvosi rendelőben. A gyógyszertárban szakgyógyszerész szolgálja ki a lakosságot, aki felvilágosítást is tud adni a gyógyszerekkel kapcsolatban. A patika nyitva tartási ideje a háziorvos délutáni rendelési idejéhez igazodik. Tehát az ebéd utáni időszakban minden munkanapon nyitva tart.

alt
Nyitvatartás:
Hétfő-Péntek du. 15:00-16:00

Jegyzőkönyvek

8-II-2012.KT. 1./ Körösök Völgye Civil Szervezet támogatási kérelmének elfogadása.
2.( Regionális Hulladékkezelő Kft. megállapodás tervezet elfogadása.
8-2012.KT. 1./ Tájékoztató a közrend és közbiztonság helyzetéről a település vonatkozásában.
2./ Beszámoló a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság települést érintő munkájáról.
3./ Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról a 2011. év vonatkozásában
4./ Beszámoló a község egészségügyi helyzetéről
5./ A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola, a Térségi Gondozási Központ, valamint a Térségi Humánsegítő Szolgálat 2012. évi költségvetésének módosítása.
6./ Az Intézményi Társulás által alapított önállóan működő költségvetési szervek és Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala közötti megállapodás felülvizsgálata.
7./ A Térségi Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítása.
8./ Az Intézményi Társulásban lévő közoktatási intézményekben a 2012/2013-as tanévben indítandó tanulócsoportok és csoportlétszámok jóváhagyása.
9./ TÁMOP-3.1.11-12/2, Óvodafejlesztési pályázat
10./ A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet módosításának megtárgyalása
11./ Egyebek • Csalási Nap elszámolása • Rovásírásos helyiségnévtábla elkészítésére érkezett ajánlat ismertetése.
7-2012.KT. 1. Egyebek
5-2012.KTT. 1. Tájékoztató a korábban működő önkormányzati tulajdonú kábeltelevíziós hálózat bontási munkáinak alakulásáról
2. Beszámoló a helyi adókról 2011. év vonatkozásában
3. Polgármesteri tájékoztató a Körös-szögi Kistérségben folytatott munkákról
4. Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok 2012. évi karbantartási tervének meghatározása
5. Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról a 2011. év vonatkozásában
6. A Körös-szögi Kistérséggel kapcsolatos ügyek megtárgyalása
7.A 2012. június 9. napjára tervezett Családi Nap előkészítéséről szóló tájékoztatás
8. Az Örménykút és Hunya Községek Körjegyzősége intézmény 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása
9. Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása
10.Egyebek.
4-2012.KT. 1. A GYOMAKÖZSZOLG Kft. üzletrész vásárlásával kapcsolatos szükséges döntés meghozatala
2. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásával kapcsolatos ügyek megtárgyalása
3. Hunya Község részvétele a 2012. évi közös megyei földgázbeszerzésben.
3-2012.KT. 1.) Hunya Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének elfogadása.
2.) A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosítása.
3.) A szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása.
4.) Árajánlattétel megtárgyalása az Óvoda épület homlokzat felújítási és szolgálati lakás felújítási munkáiról /Hunya, Óvoda út 10./
5.) Egyebek.
2-2012.H-Ö.KT. 1.) Az Örménykút és Hunya Községe Körjegyzősége Intézmény 2012. évi költségvetésének megtárgyalása,
2.) Az Örménykút és Hunya Községek Körjegyzősége Intézmény köztisztviselőinek 2012. évi átfogó teljesítmény követelményeinek megtárgyalása,
3.) Bejelentések.
1-2012.KT. 1. A 2012. évi munkaterv megtárgyalása
2. A Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd - Csárdaszállás - Hunya Alapellátások körébe tartozó szolgáltatások szakmai programjának megtárgyalása.
3. Hunya Község 2012. évi közbeszerzési tervének elfogadása
4. Tájékozató az önkormányzat működésében a 2013. évtől bekövetkező változásokról
5. Hunya Község 2012. évi rendezvénytervének meghatározása, a rendezvényekkel kapcsolatos feladatok meghatározása
6.) Egyebek
19-2011.KT. 1.) Közösségi terek kialakítása és funkcionális hasznosítása c. LEADER pályázattal kapcsolatos döntés megtárgyalása.
2.) A 2012. évi belső ellenőrzési program megtárgyalása.
3.) A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásában tervezett KEOP pályázaton való részvétel megtárgyalása.
4.) A hunyai ivóvíz szolgáltató rendszer meghibásodása kapcsán benyújtandó Vis Maior pályázat megtárgyalása.
5.) A helyi jelentőségű természeti érték védetté nyilvánításáról szóló 5/1995.(II.22.). sz. rendelet felülvizsgálata.
6.) Egyebek.
18-2011.KT. 1.) A Remondis Kft. elleni per megindításával kapcsolatos döntések meghozatala
17-2011.KT. 1.) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének II. sz. módosítása.
2.) Egyebek
1-2011.KTüb. A 016/13 és a 0167/ hrsz-ú területekre beérkezett pályázatok bontása
16-2011.KT. 1.) Tájékoztatás a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda működésével kapcsolatban. A 2011/2012-es tanév beindulásának alakulása.
2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása.
3.) Az önkormányzat 2011. évi első félévi költségvetési beszámolójának megtárgyalása.
4.) Beszámoló a helyi adókról Hunya községben
5.) Beszámoló a szociális igazgatás helyzetéről Hunya községben
6.) A 016/13 és a 016/7 területre beérkezett pályázatok elbírálása.
7.) Közművelődési és sport feladatok áttekintése.
8.) Polgármesteri tájékoztató a Körös-szögi Kistérségben folytatott munkáról.
9.) Egyebek
14-2011.H-Ö.KT. 1.) A Körjegyzőség 2011. költségvetésének módosításának megtárgyalása
2.) A Körjegyzőség 2011. évi I. félévi gazdálkodásáról készített gazdálkodási beszámoló megtárgyalása
14-2011.KT. 1.) Vörösmarty utca burkolatjavításának megtárgyalása
2.) Külterületi belvízcsatorna kiépítésével kapcsolatos ügyek megtárgyalása
3.) Egyebek
13-2011.KT. 1.) Tájékoztató a Körös-szögi Kistérség Kistérségi Irodájának munkájáról.
2.) A Térségi Humánsegítő Szolgálat tájékoztatója a Hunyán végzett tevékenységéről.
3.) Átfogó értékelés a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról Hunya tárgyában a 2010. év vonatkozásában.
4.) Tájékoztató a Térségi Regionális Hulladékkezelő Kft. tevékenységéről. A Kft.-vel kapcsolatos szükséges döntések meghozatala.
5.) A Napközi Otthonos Konyha működésének áttekintése.
6.) A Hunyai Hulladékkezelési Tervről szóló rendelet módosításának megtárgyalása.
7.) Egyéb ügyek, bejelentések. a
12-2011.KT. elnapolt
11-2011.KT. 1.) Egyebek
9-2011.KT.r. 1.) Egyebek
9-2011.KT. 1.) A 2010. évi gazdálkodásról készített zárszámadási rendelet elfogadása.
2.) Egyebek
7-2011.KT. 1.) Egyebek
zárt ülés:
1.) Kérelem elbírálása.
6-2011.H-Ö.KT. 1.) A Körjegyzőség 2010. évi működéről készített beszámoló megtárgyalása.
2.) A Körjegyzőség 2010. évi gazdálkodásáról készített gazdálkodási beszámoló megtárgyalása.
3.) A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Programmal kapcsolatos ügyek megtárgyalása.
5-2011.KT. 1.) A szociális igazgatásról szóló új rendelet elfogadásának megtárgyalása.
2.) Az új szervezeti és működési szabályzat elfogadásának megtárgyalása
3.) A mérleg és a főkönyv közötti eltérések helyesbítésének megtárgyalása
4.) Egyebek.
4-2011.KT. 1.) Döntés az Orosháza és Térsége Ivóvízjavító Önkormányzati Társulás programjában való részvételről.
2.) Döntés a Hunya Község Önkormányzat weblapjának készítésével kapcsolatos árajánlatról.
3.) Döntés a Békés Megyei Önkormányzat által kezdeményezett közös gázbeszerzésben való részvételről.
4.) Döntés a KEOP 7.1.1.1. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése c. pályázatban való részvételről.
5.) Egyebek
3-2011.KT. 1.) A Békés Megyei Vízművek Zrt. tájékoztatója, javaslata a tervezett vízfejlesztési pályázat kapcsán.
2.) Az önkormányzat 2011-2014 közötti időszakának gazdasági programjának megvitatása.
3.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének megvitatása.
4.) A szociális rendelet módosításának megtárgyalása, az étkezési térítési díjváltozások miatt
5.) A Hunyai Polgárőr Egyesület tájékoztatója a település közbiztonságáról.
6.) Egyebek
2-2011.H-Ö.KT. 1.) Az Örménykút és Hunya Községek Körjegyzősége Intézmény 2011. évi költségvetésének megtárgyalása
2.) Egyebek
1-2011.KT. 1.) A képviselő-testület 2011.évi munkatervének megtárgyalása
2.) Hunya Község 2011. évi közbeszerzési tervének elfogadása
3.) Hunya Község 2011. évi rendezvénytervének meghatározása
4.) Egyebek • DAREH társulással kapcsolatos döntések megtárgyalása • Kistérségi Társulással kapcsolatos döntések megtárgyalása

 

 


 

 

Önkormányzati rendeletek

8/2019. (VII. 2.) önkormányzati rendelet az anyakönyvi események díjazásáról szóló 9/2016. (IX. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
7/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelet Hunya Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
6/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelet Hunya Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
5/2019. (III. 28.) önkormányzati rendelet a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
4/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet a településkép védelméről
3/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet Hunya Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelet Hunya Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről
1/2019. (I. 31.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 3/2014. (IV. 4.) önkormányzati rendeletet módosításáról
17/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelet a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 13/2018. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
16/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelet a 2019. évi átmeneti gazdálkodásról
15/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelet Hunya Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
14/2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelet a közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról szóló 8/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
13/2018. (X. 31.) önkormányzati rendelet a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól
12/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 11/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendeletet módosításáról
11/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelet Hunya Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
10/2018. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet Hunya Község Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól
9/2018. (VI. 28.) önkormányzati rendelet a közterületek elnevezésének és jelölésének rendjéről szóló 14/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
8/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelet Hunya Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
7/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelet Hunya Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
6/2018. (III. 31.) önkormányzati rendelet a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
5/2018. (II. 28.) önkormányzati rendelet Hunya Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
4/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet Hunya Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről
2/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet Hunya Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet önkormányzati rendeletek módosításáról
15/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről
14/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet a 2018. évi átmeneti gazdálkodásról
13/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelet Hunya Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
12/2017. (XI. 3.) önkormányzati rendelet a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 11/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
11/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról
10/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendelet Hunya Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
9/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet az anyakönyvi események díjazásáról szóló 9/2016. (IX. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
8/2017. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
7/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelet Hunya Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
6/2017. (V. 25.) önkormányzati rendelet Hunya Község Településrendezési Tervéről szóló 23/2006. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
5/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelet Hunya Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
4/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet Hunya Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről
3/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelet Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
2/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet az egészségügyi alapellátási körzetekről
1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
12/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelet a 2017. évi átmeneti gazdálkodásról
11/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelet a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól
10/2016. (X. 6.) önkormányzati rendelet Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
9/2016. (IX. 2.) önkormányzati rendelet az anyakönyvi események díjazásáról
8/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 25/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
7/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
6/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelet Hunya Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
5/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelet a közterületek elnevezésének és jelölésének rendjéről szóló 14/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
4/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelet a helyi népszavazás kezdeményezéséről
3/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelet a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
2/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelet Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
1/2016 (II. 16.) önkormányzati rendelet Hunya Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről
18/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet a helyi adókról szóló 6/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
17/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 3/2014. (IV. 4.) önkormányzati rendeletet módosításáról
16/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet Hunya Község Településrendezési Tervéről szóló 23/2006. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
15/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
14/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
13/2015. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
12/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelet Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
11/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2014. (XII. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
10/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet a közterületek használatának rendjéről és a köztisztaságról szóló 8/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
9/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet Hunya Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
8/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelet a közterületek használatának rendjéről és köztisztaságról
7/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelet Hunya Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról
6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet Hunya Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról
5/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 25/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
4/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
3/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet a szociális ellátások helyi szabályairól
2/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet Hunya Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről
1/2015. (I. 30.) önkormányzati rendelet a helyi adókról szóló 6/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
17/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendelet Hunya Község Önkormányzata 2015. évi átmeneti gazdálkodásáról
16/2014. (XII. 11.) önkormányzati rendelet a köztemetőről és a temetkezés rendjéről
15/2014. (XII. 11.) önkormányzati rendelet az önkormányzati képviselők természetbeni juttatásáról
14/2014. (XI. 24.) önkormányzati rendelet Hunya Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról
13/2014. (XI. 24.) önkormányzati rendelet a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
12/2014. (VIII. 13.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 3/2014. (IV. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról
11/2014. (VIII. 13.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról szóló 5/2008. (V. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
10/2014. (VIII. 13.) önkormányzati rendelet a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
9/2014. (VII. 17.) önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 25/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
8/2014. (VII. 17.) önkormányzati rendelet a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció valamint a településképi bejelentési és véleményezési eljárás szabályairól szóló 2/2013. (II. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról
7/2014. (VII. 17.) önkormányzati rendelet Hunya Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról
6/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelet a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 26/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
5/2014. (V. 8.) önkormányzati rendelet Hunya Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
4/2014. (IV. 4.) önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 25/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
3/2014. (IV. 4.) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
2/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelet Hunya Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről
1/2014. (III. 7.) önkormányzati rendelet Hunya Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
28/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet Hunya Község Önkormányzata 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról
27/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelet a helyi adókról szóló 6/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
26/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelet a szociális ellátások helyi szabályairól
25/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
24/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelet Hunya Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
23/2013. (XI. 4.) önkormányzati rendelet a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
22/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 5/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
21/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 12/2008. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
20/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet Hunya Község Önkormányzatának Napköziotthonos Konyhájának szolgáltatásairól szóló 13/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
19/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet a követelésről lemondás eseteiről és módjairól
18/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
17/2013. (VIII. 2.) önkormányzati rendelet Hunya Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
16/2013. (VI. 4.) önkormányzati rendelet a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció, valamint a településképi és véleményezési eljárás szabályairól szóló 2/2013. (II. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról
15/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról szóló 5/2008. (V. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
14/2013. (V. 2) önkormányzati rendelet a közterületek elnevezésének és jelölésének rendjéről
13/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet Hunya Község Önkormányzatának Napköziotthonos Konyhájának szolgáltatásairól
12/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
11/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció valamint a településképi bejelentési és véleményezési eljárás szabályairól szóló 2/2013. (II. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról
10/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet Hunya Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról
9/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2012. évi költségvetésről szóló 1/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
8/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 6/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
7/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 12/2008. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
6/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet a helyi adókról
5/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
4/2013. (II. 16.) önkormányzati rendelet Hunya Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről
3/2013. ( II. 6. ) önkormányzati rendelet önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
2/2013. (II. 6.) önkormányzati rendelet a helyi településrendezési előírások tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció valamint a településképi bejelentési és véleményezési eljárás szabályairól
1/2013. (II. 6.) önkormányzati rendelet a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
13/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 6/2012. (II. 28.) rendelet módosításáról
11/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 18/2007. (XI. 27.) rendelet módosításáról
10/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet a helyi iparűzési adóról szóló 17/2007. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
9/2012. (VII. 6.) önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 6/2012. (II. 28.) rendelet módosításáról
8/2012. (VI. 1.) önkormányzati rendelet önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
6/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
5/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról szóló 5/2008. (V. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
4/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról
3/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
2/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2011. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
7/2011. (VI. 21.) önkormányzati rendelet a települési hulladékgazdálkodási tervről szóló 4/2005. (II. 17.) rendelet módosításáról
4/2011. (III. 17.) önkormányzati rendelet a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatról
10/2010. (XII. 7.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról szóló 5/2008. (V. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
9/2010. (XII. 7.) önkormányzati rendelet a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 18/2007. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
8/2010. (XII. 7.) önkormányzati rendelet Az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 12/2008. (XII. 16.) önkormányzatai rendeletének módosításáról
4/2010. (IX. 2.) önkormányzati rendelet Hunya helyi építési szabályzatáról szóló 23/2006. (XII. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
16/2009. (XII. 1.) önkormányzati rendelet a vásárok és piacok tartásáról és rendjéről szóló az 5/2006. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
14/2009. (XI. 17.) önkormányzati rendelet a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 18/2007. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
13/2009. (XI. 17.) önkormányzati rendelet az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 12/2008. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
12/2008. (XII. 16.) önkormányzati rendelet az ivóvíz-ellátási és szennyvíz-elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről
9/2008. (XII. 1.) önkormányzati rendelet a vásárok és piacok tartásáról és rendjéről szóló a 5/2006. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
8/2008. (XII. 1.) önkormányzati rendelet a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 18/2007. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
5/2008. (V. 23.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról
21/2007. (XI. 27.) önkormányzati rendelet az utcanév és házszámtáblák kihelyezéséről
20/2007. (XI. 27.) önkormányzati rendelet a közterületek elnevezéséről
18/2007. (XI. 27.) önkormányzati rendelet a magánszemélyek kommunális adójáról
17/2007. (XI. 27.) önkormányzati rendelet a helyi iparűzési adóról
13/2007. (VII. 20.) önkormányzati rendelet a temetőről és temetkezésről
2/2007. (I. 26.) önkormányzati rendelet az Örménykút és Hunya Községek Körjegyzőségében foglalkoztatott köztisztviselők illetmény kiegészítéséről
23/2006. (XII. 14.) önkormányzati rendelet Hunya Község Településrendezési Tervéről
5/2006. (III. 31.) önkormányzati rendelet a vásárok és piacok tartásáról és rendjéről
4/2005. (II. 17.) önkormányzati rendelet a települési hulladékgazdálkodási tervről
8/2002. (VII. 12.) önkormányzati rendelet a közművelődésről
7/2002. (VII. 12.) önkormányzati rendelet a sportról
8/2001. (XII. 18.) önkormányzati rendelet a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti, és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról
4/2001. (IX. 28.) önkormányzati rendelet a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról
11/2000. (VII. 27.) önkormányzati rendelet a belvíz okozta elemi kárt szenvedettek szociális segélyezéséről
7/1998. (VII. 24.) önkormányzati rendelet az 5/1998. (IV. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
5/1995. (II. 22.) önkormányzati rendelet a helyi jelentőségű természeti érték védetté nyilvánításáról
9/1994. (VI. 28.) önkormányzati rendelet a települési útépítések érdekeltségi hozzájárulásának szabályozásáról
23/1993. (XII. 21.) önkormányzati rendelet a polgárok személyi adatainal átadásáról

Közös Önkormányzati Hivatal

Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 

Hunyai Kirendeltség:

 
5555 Hunya Rákóczi u. 19.
Tel:66/294-141
Fax:66/294-200
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 
Jegyző
Pap-Szabó Katalin 
66/521-601
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 
Aljegyző
Megyeri László
Tel:66/581-236
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 
Ügyfélfogadás:
Szerda: 9.00-12.00
 
Adóügyekkel kapcsolatos ügyintézés:
Szerda     08:00-12:00
 
Szociális-igazgatási főelőadó:
Buza Anita
Tel: 66/294-141
E-mail:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 
Adóügyi ügyintéző:
Bella Andrea
Tel:66/294-141
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 
Pénzügyi ügyintéző
Balogh Rita
Tel: 06-66/294-141
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Képviselő-testület

Hegedüs Roland

polgármester

Kiszely Imre 

alpolgármester

Pap-Szabó Katalin

jegyző

Megyeri László   

aljegyző

Várkonyi Zsigmondné

képviselő

Pintér László  

képviselő

 

Jegyzőkönyvek

Hunya Község Önkormányzat Képviselő-testületének jegyzőkönyvei:

 

2019

2019. augusztus 28-i ülés jegyzőkönyve

2019. július 30-i ülés jegyzőkönyve

2019. június 26-i ülés jegyzőkönyve

2019. május 29-i ülés jegyzőkönyve

2019. május 08-i ülés jegyzőkönyve

2019. április 24-i ülés jegyzőkönyve

2019. március 27-i ülés jegyzőkönyve

2019. március 06-i ülés jegyzőkönyve

2019. február 27-i ülés jegyzőkönyve

2019. február 13-i ülés jegyzőkönyve 

2019. január 30-i ülés jegyzőkönyve

2019. január 13-i ülés jegyzőkönyve

 

2018

 

2018. december 19-i ülés jegyzőkönyve

2018. november 29-i ülés jegyzőkönyve

2018. november 28-i ülés jegyzőkönyve

2018. november 7-i ülés jegyzőkönyve

2018. október 24-i ülés jegyzőkönyve

2018. szeptember 26-i ülés jegyzőkönyve

2018. augusztus 29-i ülés jegyzőkönyve

2018. augusztus 15-i ülés jegyzőkönyve

2018. június 27-i ülés jegyzőkönyve

2018. május 30-i ülés jegyzőkönyve

2018. április 25-i ülés jegyzőkönyve

2018. március 28-i ülés jegyzőkönyve

2018. február 28-i ülés jegyzőkönyve

2018. február 14-i ülés jegyzőkönyve

2018. január 24-i ülés jegyzőkönyve

 

2017

 

2017. december 19-i rendkívüli ülés jegyzőkönyve

2017. december 13-i ülés jegyzőkönyve

2017. november 29-i közmeghallgatás jegyzőkönyve

2017. november 29-i ülés jegyzőkönyve

2017. október 25-i ülés jegyzőkönyve

2017. szeptember 27-i ülés jegyzőkönyve

2017. augusztus 30-i ülés jegyzőkönyve

2017. augusztus 21-i rendkívüli ülés jegyzőkönyve

2017. június 28-i ülés jegyzőkönyve

2017. május 24-i ülés jegyzőkönyve

2017. április 26-i ülés jegyzőkönyve

2017. március 29-i ülés jegyzőkönyve

2017. február 8-i ülés jegyzőkönyve

2017. január 25-i ülés jegyzőkönyve

2017. január 11-i rendkívüli ülés jegyzőkönyve

 

2016

 

2016. december 16-i ülés jegyzőkönyve

2016. november 30-i közmeghallgatás jegyzőkönyve

2016. november 30-i ülés jegyzőkönyve

2016. október 26-i ülés jegyzőkönyve

2016. október 14-i rendkívüli ülés jegyzőkönyve

2016. október 10-i rendkívüli ülés jegyzőkönyve

2016. szeptember 28-i ülés jegyzőkönyve

2016. szeptember 21-i rendkívüli ülés jegyzőkönyve

2016. augusztus 24-i ülés jegyzőkönyve

2016. június 29-i ülés jegyzőkönyve

2016. június 14-i rendkívüli ülés jegyzőkönyve

2016. május 25-i ülés jegyzőkönyve

2016. április 27-i ülés jegyzőkönyve

2016. március 9-i ülés jegyzőkönyve

2016. február 15-i ülés jegyzőkönyve

2016. január 27-i ülés jegyzőkönyve

Hunya községért kitüntető címek

Hunya Község Önkormányzata 2007-ben megalapította a Hunya községért kitüntető címet, amelyet minden évben odaítélnek a településért végzett értékteremtő munkáért.

A cím birtokosai:

 

Szmola Ernő igazgató

2007

Oktató, nevelő munkájáért

Dr. Fabó János háziorvos

2008

A gyógyításban végzett munkájáért

Iványi László tb. Kanonok, plébános

2008

Értékteremtő munkájáért

Farkas Béla képviselő

2009

Képviselői munkájáért

Soczó Géza hitoktató

2009

Hitoktató munkájáért

Dr.Kiss-Rigó László püspök

2010

Az iskola, óvoda megtartásáért

Id. Szabó Béla és Neje

2010

Értékteremtő munkájáért

Hanyecz Vencelné

2011

Karitatív munkájáért

Tímár Lászlóné pedagógus

2012

Oktató-nevelőmunkájáért

Vaszkóné Hunya Mónika pedagógus

2012

Oktató-nevelőmunkájáért

Idősek Klubja

2013

Értékmegőrző munkájukért

Kiszely Imre alpolgármester

2014

A község közéletében betöltött munkájáért

Pintér László képviselő

2014

A község közéletében betöltött munkájáért

BO-TI zRt.

2015

Hunya fejlődését segítő munkájáért

Szmola Illés

2016

Hunya fejlődését segítő munkájáért

Várkonyi Elemér Tibor

2016

Hunya fejlődését segítő munkájáért

Hunya Tiborné

2017

Hunya fejlődését segítő munkájáért

Háziorvosi szolgálat

Cím: 5555 Hunya, Rákóczi u. 22.

Telefon: (66) 294-148

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Háziorvos: Dr. Janurik István

Általános ápoló és asszisztens: Baginé Veszelka Anikó

Rendelési idő: hétfő-péntek 13:00-16:00

 
Dr. Janurik István

 

 
Baginé Veszelka Anikó

 

alt

Óvoda, iskola

ISKOLA

A településen a Római Katolikus Egyház segítségével általános iskola és óvoda is működik. 2012. tanévtől megszünik az alsó tagozatos oktatás, mivel 4 gyerek maradt az iskolában.Minden általános iskolás gyermek Gyomaendrődre jár iskolába iskolabusszal nevelőikkel együtt. A nevelőknek és a takarító néninek is biztosított a munkahely.

Bár nagyon fontos szerepet töltött be a település életében, az alacsony létszám miatt nem működtethető tovább helyben az iskola.

  

alt
SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

 

ÓVODA

2010. szeptember elsejétől új helyen, a Kossuth utcai iskolaépületben kezdődött meg a hunyai óvodások nevelése. A gyermekek kis létszámára való tekintettel, önkormányzati segítséggel, az iskola épületében alakítottak ki óvodai csoportszobát egy tanteremből. Az új helyen lényegesen komfortosabb lett a gyermekek ellátása a korábbinál. Az óvó- és a dajka néninek köszönhetően ízléses és hangulatos terem várja a kicsiket, akik kezdetben meglepődve tapasztalták a változásokat, de aztán gyorsan megszokták a helyet, ahol azóta otthonosan be is rendezkedtek. Nem mellékes, hogy a szabadidejüket együtt tölthetik az általános iskola alsó tagozatos diákjaival, akikkel nem olyan rég még együtt jártak óvodába.

2016

 

Egészségügy

Háziorvosi Szolgálat

Cím: 5555 Hunya, Rákóczi u. 22.

Tel.: 66/294-148

Háziorvos: Dr. Janurik István

Általános ápoló és asszisztens: Baginé Veszelka Anikó

Rendelési idő: hétfő-péntek 13:00-16:00

 

Szakorvosi vizsgálatra ingyenes szállítás:

Kedd és csütörtök napjain 9:30 órakor indul az Idősek Klubja elől.

 

Védőnői Szolgálat

Cím: 5555 Hunya, Rákóczi u. 31.

Védőnő: Nádasi Zsuzsanna

Tanácsadás: minden pénteken 8-16 óráig

Elérhetősége: +36-30/648-0960

 

Gyermekorvos

Gyermekorvos: Dr. Katona Piroska

Elérhetősége: +36-20/972-6215

 

Fogorvosi rendelés

Cím: 5555 Hunya, Rákóczi u. 31.

Fogorvos: Dr. Fejes Csaba

Asszisztens: Hajdú Márta

Elérhetősége: 66/294-016

Rendelési idő: kedd 8-12 óráig