A szöveg időállapota: 2018.X.2. -
Időállapot váltás: 2018.X.1. - 2018.X.1.
2018.X.2. -


12/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelet

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 11/2017. (IX. 28.) önkormányzati rendeletet módosításáról1


1
Hatályon kívül helyezte: 12/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatálytalan 2018. október 2-ától.